LIFE call 2021 naar verwachting in juni geopend

Binnenkort wordt de eerste LIFE-call geopend binnen de EU-programmaperiode 2021-2027, naar verwachting zal deze call in juni open gaan voor aanvragen. Ook in 2021 kunnen allerlei soorten organisaties weer een aanvraag indienen voor hun duurzaamheidsprojecten. De opzet van deze call is breder ten opzichte van de vorige LIFE-calls (2014-2020). Vanaf dit jaar kunnen pilotprojecten – op het gebied van natuur & biodiversiteit, circulaire economie, klimaatmitigatie- & adaptatie én de transitie naar schone energie – in aanmerking komen voor een LIFE-subsidiebijdrage.

De doelen van het LIFE-programma

De projecten die in aanmerking komen voor LIFE-subsidie moeten een bijdrage gaan leveren aan:

 • een eerlijke transitie voor de overgang naar een duurzame, circulaire, energie efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaat neutrale en klimaatbestendige economie;
 • de bescherming, het herstel en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, met inbegrip van de lucht, het water en de bodem (met het oog op het verbeteren van onze levenskwaliteit);
 • het tegengaan/ombuigen van biodiversiteitsverlies.

Kortom, uw LIFE-project draagt bij aan een beter milieu en klimaat in Europa. Heeft u een dergelijk projectidee wat daaraan bijdraagt? Lees hieronder of deze aansluit bij één van de (deel)programma’s.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

De programmalijnen LIFE 2021: Milieu & Klimaat

Het LIFE-programma 2021-2027 zal bestaan uit de volgende (deel)programma’s en bijbehorende selectieprocedures:

Milieu
Natuur & biodiversiteit Circulaire economie
N2000 gebieden verbeteren; herstel van beschermde soorten Circulaire economie
Interventies voor verbetering van ecosystemen Levenskwaliteit:

 • lucht en geluid
 • water
 • bodem
 • beheer van chemicaliën
Integreren in ander beleid Governance

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor Natuur & biodiversiteit en Circulaire economie bestaat uit twee fasen:

 • Concept note
 • Full proposal

Let op: in 2021 wordt van deze procedure eenmalig afgeweken en dienen partijen direct een full proposal in te dienen!

Klimaat
Klimaatmitigatie- & adaptatie Transitie naar schone energie (CET: Clean Energy Transition)
Broeikasgas reductie Nog niet bekend
Aanpassing aan klimaatverandering
Governance en informatie

Momenteel is er nog een discussie gaande over de invulling van het nieuwe deelprogramma CET.

Selectieprocedure

De selectieprocedure voor Klimaatmitigatie- & adaptatie en CET bestaat uit één fase: u dient direct een full proposal in.

Uitvoering door CINEA

De uitvoering van het LIFE-programma 2021-2027 wordt ondergebracht bij EU-agentschap CINEA (voorheen: INEA), dus niet meer bij EASME.

Neem contact op

Wie kan allemaal een LIFE 2021 aanvraag indienen?

Elk type organisatie – gevestigd in een EU-lidstaat – kan een LIFE-subsidie aanvragen: bedrijven, overheidsorganisaties, niet-gouvernementele organisatie (NGOs) en onderwijs-/kennisinstellingen. In tegenstelling tot de vorige programmaperiode (2014-2020) kunnen partijen binnen het Caribische gebied vanaf 2021 ook LIFE-subsidie ontvangen.

Samenwerking is niet verplicht, maar leidt wel tot een hogere beoordeling

Samenwerking tussen partijen uit meerdere landen is niet vereist. Binnen LIFE is het noodzakelijk dat de essentiële stakeholders bij het project worden betrokken. Echter, een samenwerking tussen partijen uit meerdere landen heeft wel een streepje voor, aangezien dit een positieve impact heeft op de boordeling van uw aanvraag.

Waar moet uw aanvraag aan voldoen?

De voornaamste aandachtspunten ten aanzien van uw LIFE-aanvraag zijn als volgt:

 • Het project richt zich op een probleem/uitdaging dat speelt op Europees-niveau;
 • De projectkosten bedragen minimaal € 1 miljoen (gelet op de impact);
 • De beoogde impact kan op een goede wijze worden onderbouwd;
 • Monitoring: de effecten dienen tijdens de uitvoering van het project worden gemeten;
 • De nadruk ligt op uitproberen en innovatie (pilot, demonstratie, best practice);
 • Binnen het project wordt actief ingezet op replicatie binnen de EU (= meer dan communicatie).

Budget en subsidiepercentage LIFE 2021

Voor de periode 2021-2027 is er een budget van € 5,43 miljard beschikbaar. Het subsidiepercentage bedraagt in deze periode meestal 60% van de subsidiabele projectkosten (voor projecten op het gebied van natuur & biodiversiteit kan het percentage oplopen tot 75%).

Let op: alleen kosten gemaakt na ondertekening van de Grant Agreement (GA) zijn subsidiabel. Houd er ook rekening mee dat er circa een jaar tussen het indienen van een aanvraag en het ondertekenen van de GA zit.

Schakel de specialisten van Hezelburcht tijdig in!

Op dit moment wordt er gewerkt aan het afronden van het definitieve meerjarige werkprogramma. Waarschijnlijk wordt de definitieve versie eind april vastgesteld. De LIFE call 2021 wordt naar verwachting in juni geopend.

Hezelburcht is de afgelopen jaren betrokken geweest bij het opstellen en indienen van meerdere LIFE-aanvragen. Graag ondersteunen wij ook uw organisatie met het aanvragen van een LIFE-subsidie. Plan een vrijblijvende kennismaking in om de mogelijkheden te bespreken!

Meer weten? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

LIFE subsidie
Gerelateerde subsidie LIFE subsidie
LIFE is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het natuur- en mil...Lees verder

contact

Op de hoogte blijven over LIFE 2021? Of heeft u vragen over de aankomende call? Laat uw gegevens achter via onderstaand formulier of bel direct naar 088 495 20 00.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00