LIFE call 2020 gaat binnenkort van start | Europese subsidie

De call voor het financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie (EU) gaat op 2 april 2020 weer open. Dat betekent dat de voorbereidingen voor LIFE subsidieaanvragen weer van start kunnen gaan! Heeft u een interessant project op het gebied van milieu en klimaat? Ontdek of LIFE u kan helpen bij de realisatie van uw project!

Toets uw projectidee

Welke projecten komen in aanmerking?

LIFE bestaat uit twee sub-programma’s: milieu (75% van het LIFE-budget) en klimaat (25% van het LIFE-budget). Hierbinnen komen twee typen projecten in aanmerking voor subsidie:

  • Traditionele projecten: deze bieden een oplossing voor een specifiek probleem.
  • Integrale projecten: deze bieden een integrale aanpak met betrekking tot meerdere opgaven.

Vanwege de grotere omvang van integrale projecten, ten opzichte van traditionele projecten, ontvangen deze doorgaans meer subsidie.

Projecten met grote impact

LIFE projecten dienen een brug te slaan tussen beleid en uitvoering. De interesse van de EU gaat uit naar direct toepasbare, innovatieve oplossingen met een zo groot mogelijke potentiële, Europese impact. LIFE-projecten bevinden zich in de test-, demo- of pilotfase, dus weinig tot geen nader onderzoek is benodigd.

LIFE thema’s: Milieu & Klimaat

Binnen de sub-programma’s milieu en klimaat ligt er een focus op zes thema’s :

LIFE voor Milieu

  • Natuur & biodiversiteit (bijvoorbeeld het verbeteren van Natura 2000 gebieden)
  • Milieu & grondstofefficiency (voorbeelden van sub-onderwerpen: water, afval en luchtkwaliteit)
  • Informatie & bestuur (bijvoorbeeld een bewustwordingscampagne)

LIFE voor Klimaat

  • Broeikasgasreductie
  • Klimaatadaptatie
  • Informatie & bestuur

Toets uw projectidee

Voor wie is LIFE subsidie?

Zowel publieke als private organisaties mogen voorstellen indienen voor LIFE subsidie. Hierbij gaat het om overheidsorganisaties, NGO’s, instellingen voor hoger onderwijs, gemeenschapsgroepen en bedrijven (m.u.v. VOF’s, en maatschappen).

Het betrekken van buitenlandse partners is binnen LIFE niet strikt noodzakelijk. Het is vooral van belang dat relevante partijen, dan wel stakeholders, deelgenoot worden gemaakt van het project.

Aanvraagprocedure

De procedure verschilt per sub-programma. Binnen het sub-programma Milieu zijn er aparte deadlines voor de conceptversie (concept note) en de eindversie (full proposal). Het sub-programma Klimaat kent maar één deadline voor alleen de eindversie. De voorlopige planning is als volgt:

Milieu  Klimaat 
2-traps aanpak 1-traps aanpak
Deadline concept note (10 pagina’s): halverwege juni 2020

Deadline full proposal: februari 2021

Deadline full proposal: september 2020
Uitslag: juni 2021 Uitslag: februari 2021
Start project: september 2021 Start project: juni 2021

De exacte data voor deadlines worden nog bekendgemaakt.

Beschikbaar budget en bijdrage LIFE 2020

Het budget voor de LIFE call 2020 wordt nog bekend gemaakt door het EU-agentschap Executive Agency for SMEs (EASME).

Om een indicatie te geven van hoeveel de EU investeert in projecten op het gebied van milieu en klimaat: het milieubudget voor de hele EU was in 2019 circa € 320 miljoen, waarvan circa 60% naar natuurprojecten ging. Het klimaatbudget bedroeg in dat jaar circa € 80 miljoen.

Projecten ontvangen doorgaans maximaal 55% subsidie. Het subsidiepercentage voor projecten op het vlak van natuur & biodiversiteit ligt hoger (maximaal 60% of 75%). Om in aanmerking te komen voor subsidie dienen de projectkosten minimaal € 1 miljoen te bedragen (gelet op de beoogde impact).

Belangrijke data

Op 2 april 2020 gaat de call open en kunnen aanvragen ingediend worden. De volgende data kunt u wel alvast in uw agenda zetten:

  • RVO informatiebijeenkomst LIFE: 8 april 2020
  • Virtual Info Day LIFE in Brussel: 30 april 2020

Let op: Gezien de recente ontwikkelingen rondom COVID-19 maatregelen is het mogelijk dat de RVO bijeenkomst geannuleerd zal worden. Hierover houden wij u via deze pagina op de hoogte.

Wilt u meer weten over LIFE?

Heeft u een mooi project mogelijk in aanmerking komt? Laat het vrijblijvend toetsen door een van onze specialisten! Neem ook gerust contact op voor aanvullende informatie.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

LIFE subsidie
Gerelateerde subsidie LIFE subsidie
LIFE is een belangrijk Europees instrument voor de ontwikkeling en uitvoering van het natuur- en mil...Lees verder

Contact

Wilt u meer weten over LIFE of de mogelijkheden verkennen voor uw organisatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00