Kansen voor West 3 2024: € 50 miljoen voor duurzame innovaties & economische groei

Wilt u groener en koolstofarmer te werk gaan? Of heeft u een innovatieproject rondom circulariteit of een andere duurzame ontwikkeling? En bent u gevestigd in één van de Randstadprovincies? Dan is de subsidieregeling Kansen voor West 3 (KvW 3) een interessante subsidiekans voor u! Deze unieke regeling stimuleert zowel innovatie als economische groei in de Randstadprovincies en de vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). De combinatie van sociale en economische doelstellingen gericht op concurrentiekracht en duurzame groei maakt deze regeling bijzonder. Kansen voor West is is een subsidieprogramma met jaarlijkse openstellingen, het programma loopt vanaf 2022 tot en met 2029.

Komt u in aanmerking voor Kansen voor West 3 2024?

Alhoewel KvW 3 is bedoeld voor mkb’ers en MidCaps, kunnen andere organisaties ook een aanvraag indienen. Daarbij is het wel van belang dat mkb’ers of MidCaps bij het project betrokken worden of hier baat bij hebben. De subsidiebijdrage verschilt per call, hierbij kan de subsidie per project oplopen tot € 4 à € 5 miljoen. De subsidiepercentages liggen tussen de 40% en 60%.

Projecten die in 2024 in aanmerking komen voor subsidie, moeten passen binnen één van de de volgende thema’s:

 • Precisie- en kringlooplandbouw
 • Luchtvaart- en droneontwikkeling
 • Internet of Things (5G en verder)
 • Deltatechnologie
 • Cyber security
 • Smart industry en maintenance
 • Smart health
 • Smart farming
 • Watermanagement
 • Klimaatadaptatie
 • Slimme energiesystemen en mobiliteit
 • Artificial Intelligence, met name kwantumtechnologie.

Circulaire en duurzame doelstellingen 

KvW 3 streeft ernaar obstakels voor brede implementatie van innovatieve technologieën en processen te verwijderen. Daarnaast stimuleren ze energie-efficiëntie, proberen ze hernieuwbare energie te bevorderen en willen ze een inclusieve economische groei realiseren door sociale, economische en ecologische ontwikkelingen in stedelijke gebieden te ondersteunen. Met dit als streven heeft KvW doelstellingen geformuleerd waaraan uw project moet bijdragen:

Doelstelling 1: Innovatie

Met als doel om de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën te versterken:

 • Het vergroten van het aandeel innovatieve en verhandelbare producten, processen en diensten door samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, met een focus op zowel consortia en samenwerkingsverbanden, als individuele ondernemers.
 • Het vergroten van investeringsvermogen voor innovatie in mkb’ers door leningen en participaties in innovatieve ondernemers mogelijk te maken.
 • Het versnellen van innovaties door projecten in de laatste fase te helpen bij het overwinnen van belemmeringen.

Doelstelling 2: Groener en Koolstofarm

Energie-efficiënte maatregelen en vermindering van CO₂-uitstoot door:

 • het faciliteren van projecten rondom waterstof als energiedrager, verduurzaming van productieprocessen d.m.v. aanpassingen in gebouwen en machines en pilots en demonstratieprojecten voor energiebesparende methoden en oplossingen.

Hernieuwbare energie door:

 • implementatieprojecten gericht op duurzame brandstoffen en energiebronnen inclusief de benodigde infrastructuur te stimuleren.

Ontwikkelingen rondom slimme energiesystemen, grids en opslag door:

 • haalbaarheidsstudies en investeringen in de aanleg en ontwikkeling van warmtenetten en efficiënte opslagsystemen voor waterstof, CO₂, zonne-energie en restwarmte te faciliteren.

De transitie naar een circulaire economie door:

 • het ontwikkelen en opschalen van bewezen circulaire toepassingen in productie- en bouwketens volgens het R-model te financieren. Ook de verduurzaming van materiaal, verhogen van recycling en herwinning van grondstoffen en pilotprojecten en transitiehubs die nieuwe technologieën demonstreren, kennis over dragen en bewoners betrekken bij circulaire concepten horen hier bij.

Doelstelling 3: Europa Dichter bij de Burgers

Met als doel de bevordering van de geïntegreerde sociale, economische en ecologische/duurzame ontwikkeling, cultureel erfgoed, toerisme en veiligheid in stedelijke gebieden:

 • Het bevorderen van transities in GTI-gebieden door bewoners en ondernemingen te ondersteunen in het bijbenen van maatschappelijke uitdagingen en transities, met een focus op circulaire economie en energietransitie, door middel van bewustwordingscampagnes en gezamenlijke plannen om wijken duurzamer, gezonder en veiliger te maken.
 • Het versterken van het arbeidspotentieel gekoppeld aan transities in GTI-gebieden door arbeidsmobiliteit te stimuleren, mismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken via bijscholing en sociaal ondernemerschap te bevorderen. Daarnaast richt het programma zich ook op het aantrekkelijk maken van bepaalde beroepen, omscholing naar sectoren van de nieuwe economie, en het verbeteren van de vaardigheden van de bevolking in samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen, met gebruik van nieuwe digitale vormen om betrokkenheid te vergroten.

Het subsidiebudget van Kansen voor West

Binnen de periode van 2022 tot en met 2029 zijn er telkens twee openstellingen per jaar. Hiervoor is een budget beschikbaar gesteld van in totaal € 237 miljoen. Voor de huidige openstelling in 2024 is er in totaal € 50 miljoen beschikbaar, verdeeld over de openstellingen en thema’s.

Ontdek de subsidiemogelijkheden van KvW 3 2024

Houdt u zich bezig met ontwikkelingen in energiebesparende technieken gerelateerd aan eerder genoemde thema’s of wilt u graag meer weten over de subsidiemogelijkheden van de KvW 3 regeling voor uw organisatie? Onze specialisten staan u graag te woord. Bespreek deze subsidiekans en onze diensten tijdens een vrijblijvende kennismaking. Neem contact op voor een adviesgesprek over KvW 3 via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Neem contact op

Contact

Benieuwd naar uw subsidiemogelijkheden? Vul onderstaand uw gegevens in en één van onze specialisten neemt contact met u op

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00