Kamp wijst CPB adviezen over WBSO af

Op 1 juni publiceerde Economische Zaken een kamerbrief over de prognose van het gebruik van de WBSO in 2016. Het betrof een evaluatie van het effect van de WBSO-RDA integratie op de verdeling van het WBSO-budget tussen mkb en grootbedrijf. Interessanter in deze brief is echter de reactie van Minister Kamp op de suggestie van het CPB om strengere criteria te hanteren voor de ‘nieuwheid’ van innovaties in de WBSO. Het CPB stelt dat de enige randvoorwaarde om in aanmerking te komen voor de WBSO, dat de innovatieve activiteit ‘nieuw voor het bedrijf’ is. Daarbij nemen zij de stelling in dat het invoeren van strengere WBSO-criteria een positief effect op de welvaart heeft. Er is dan immers minder sprake van duplicatie van onderzoek. Maar is dit wel zo?

Verscherping criteria gaat doel van WBSO voorbij

Minister Kamp is het hier in ieder geval niet mee eens. Een verscherping van de voorwaarden in de WBSO zal leiden tot een verslechtering van het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven. Dit staat haaks op het doel om het vestigingsklimaat voor R&D juist te verbeteren. Bovendien is de WBSO gebaseerd op de Frascati-definitie (OECD, 2015). Een R&D definitie van de OESO die internationaal gebruikt wordt als uitgangspunt voor de grondslag van fiscale innovatieregelingen.

Anders dan de suggestie dat de enige wettelijke randvoorwaarde is dat een  innovatieve activiteit ‘nieuw voor het bedrijf’ moet zijn, volgt RVO dus de Frascati-definitie. Op zich is dat natuurlijk niets nieuws, maar met het oog op een steeds strenger wordende beoordeling voor software innovaties binnen de WBSO, is het interessant om deze Frascati-definitie eens onder de loep te nemen.

Frascati-definitie: wat houdt het nu eigenlijk in?

De Frascati-definitie is opgesteld om OESO-lidstaten te helpen R&D-statistieken bij te houden van alle uitgaven aan R&D (European Union, 2017). De definitie hanteert geen criteria als ‘nieuw voor het land’ of ‘nieuw voor de wereld’. Onder de Frascati-definitie moet een R&D-activiteit: novel, creative, uncertain, systematic, transferable and/or reproducible zijn (OECD, 2015). Deze vijf criteria voor R&D door bedrijven uit de Frascati-definitie komen terug in de wet- en regelgeving van de WBSO en de wijze waarop RVO.nl de WBSO-aanvragen van bedrijven beoordeelt.

Over de voorwaarde nieuwheid (novel) zegt de Frascati-definitie: “In the Business enterprise sector the potential novelty of R&D projects has to be assessed by comparison with the existing stock of knowledge in the industry. The R&D activity within the project must result in findings that are new to the business and not already in use in the industry. Excluded from R&D are activities undertaken to copy, imitate or reverse engineer as a means of gaining knowledge, as this knowledge is not novel” (OECD, 2015).

Stand der technologie als uitgangspunt

Er moet bij een WBSO-project dus sprake zijn van technische risico’s/onzekerheden of ondernemers het beoogde eindresultaat kunnen behalen. Zijn die er niet, dan is er geen sprake van R&D. Nieuwheid voor een ondernemer is niet hetzelfde als technische nieuwheid, zoals de WBSO vereist. Om technische risico’s en onzekerheden in te schatten kijkt RVO naar de stand van de technologie. Als het beoogde eindresultaat kan worden gerealiseerd op basis van gangbare technieken of op basis van algemeen bekende werkingsprincipes, dan is er geen sprake van ontwikkeling in de zin van de WBSO (Frascati: “The R&D activity within the project must result in findings that are new to the business and not already in use in the industry” (OECD, 2015).

Minister Kamp neemt het advies van het CPB om de criteria van de WBSO te verscherpen niet over, aangezien hij van mening is dat de wettelijke basis (de Frascati-definitie) al voorziet in het tegengaan van duplicatie van onderzoek. De huidige tendens van een strengere beoordeling van WBSO-aanvragen voor software is dus enkel een striktere uitvoering van de reeds bestaande wet- en regelgeving. Is het daarmee moeilijker voor softwareontwikkelaar om WBSO aan te vragen? Nee. Het vergt echter wel een betere afzetting tegen de huidige stand der techniek zoals de Frascati-definitie beoogt. Benieuwd hoe wij u daarin kunnen ondersteunen? Neem vrijblijvend contact op!

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00