Investeer in eHealth met behulp van SET en PréSET

De verruimde Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) voor het coronavirus is sinds 8 april 2020 gesloten vanwege het bereiken van het subsidieplafond. Veel zorginstellingen hebben de subsidie aangevraagd om versneld ‘beeldbellen’ of andere vormen van eHealth te implementeren in hun organisatie.  Desalniettemin is het tijdens de coronacrisis nog steeds mogelijk om extra financiering te krijgen voor eHealth toepassingen vanuit de reguliere SET regeling.

Reguliere SET regeling

De reguliere SET regeling is niet bedoeld voor eHealth investeringen, maar met name voor de implementatie van eHealth in werkprocessen, het organiseren van een duurzame bekostiging en de bijbehorende communicatie, training en kennisdeling. De regeling richt zich op ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking. Het doel van SET is om voor deze groep een grotere kwaliteit van leven te waarborgen waardoor zij langer thuis kunnen wonen.

Voorwaarden SET

Om in aanmerking te komen voor subsidie is het van belang dat er een focus ligt op bestaande eHealth:

  • die de kwaliteit van leven probeert te verbeteren van ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte;
  • die zorgverleners de mogelijkheid biedt om betere kwaliteit van dienstverlening te kunnen verlenen;
  • waarmee gemeenten en zorgverzekeraars meer mensen met een zorgvraag kunnen helpen bij gelijkblijvende kosten.

Kosten die in aanmerking komen zijn:

  • Investeringskosten eHealth
  • Personeelskosten
  • Kosten derde
  • Administratieve kosten

PréSET

PréSET is in 2020 toegevoegd aan de reguliere SET regeling. Het doel hiervan is om zorgaanbieders aan te sporen tot een gedragen visie te komen over hoe eHealth kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van de doelgroep.

Binnen deze sub-regeling is het van belang dat aanvragers in een beknopt plan van aanpak duidelijk maken op welke wijze de aanvrager tot een gedragen visie komt. Hierin wordt aangegeven wat de bijdrage is van eHealth in het behalen van zijn/haar organisatiedoelen.

De kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • Personeelskosten
  • Kosten derden

Budget en deadline

In totaal is in 2020 een budget van € 28 miljoen beschikbaar gesteld voor SET, waar dus ook PréSET onder valt. Voor beide regelingen kan men een aanvraag indienen tot en met 31 december 2021. Stand van zaken op 15 juni 2020: het overgrote deel van dit totale budget is nog beschikbaar voor aanvragen in 2020.

Vragen over de mogelijkheden voor uw instelling? Hezelburcht ondersteunt

Overweegt u een aanvraag in te dienen voor de SET of PréSET regeling? Of wilt u graag persoonlijk advies over subsidiemogelijkheden relevant voor uw situatie? Neem contact met ons op en spar met een van onze specialisten.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie)
Gerelateerde subsidie Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET subsidie)
Wilt u als zorgaanbieder het toepassen van eHealth opschalen? De Stimuleringsregeling E-Health Thuis...Lees verder

contact

Meer weten over SET of PréSET? Neem contact op voor meer informatie!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00