Heeft u een innovatieve oplossing voor het tegengaan voor CO2-uitstoot? Vraag MOOI subsidie aan

Vanaf 1 april tot en met 19 april 2022 is de MOOI subsidie (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) weer open voor vooraanmeldingen. U kunt dan weer samen met uw projectpartner(s) een projectidee voor drastische CO2-reductie indienen. Ontdek of uw project aansluit bij de missies van de MOOI subsidie:

Subsidie voor diverse thema’s

Uw consortium en project

Met een innovatief idee en vanuit een multidisciplinaire samenwerking tussen uiteenlopende partijen kunt u een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelen. Wordt de samenwerking binnen uw consortium als herkenbaar een hoogwaardig gezien? Dan maakt het projectvoorstel kans op een hogere beoordeling. Uw projectvoorstel maakt ook kans op een hogere beoordeling als er rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijke factoren (zoals het maatschappelijk draagvlak of de beschikbaarheid van vakpersoneel) of de betaalbaarheid van een oplossing.

De missies en thema’s

Subsidie aanvragen? Dan moet uw projectidee aansluiten bij een van de volgende drie missies en bijbehorende innovatiethema’s van 2022:

 • Elektriciteit: € 21 miljoen
  • Windenergie op zee;
  • Drijvende zonneparken op zee;
  • Elektriciteitsproductie op het land of het binnenwater;
  • Elektriciteitsproductie op grote daken en infrastructuur.
 • Gebouwde omgeving: € 24,4 miljoen
  • Spijtvrije renovaties;
  • Duurzame collectieve warmtevoorzieningen.
 • Industrie: € 21 miljoen
  • Procesvernieuwingen door elektrificatie van hoge temperatuur warmtevoorziening;
  • Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën.

Er is een totaal budget van € 66,4 miljoen beschikbaar.

Planning voor de MOOI subsidie 2022

Uw bent verplicht een vooraanmelding in te dienen. Dit kan vanaf 1 april tot en met 19 april 2022. Tijdens deze ronde wordt uw project getoetst of deze aansluit op de MOOI. Naar verwachting volgt in juni een advies over de vooraanmeldingen. Soortgelijke projecten worden dan eventueel nog met elkaar in contact gebracht. Dan weet u zeker dat u met de juiste partijen samenwerkt om een goed resultaat neer te zetten. Tot slot kunt u tot en met 6 september 2022 een definitieve aanvraag indienen.

MOOI subsidie aanvragen? Hezelburcht helpt

Spar met een specialist over uw project en de mogelijkheden van de MOOI. We onderzoeken of uw project in aanmerking komt voor de regeling en zo ja, dan ondersteunen wij u bij het opstellen van een kansrijke aanvraag. Zo mist u geen enkele subsidiekans!

Vragen over de MOOI? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

MOOI subsidie
Gerelateerde subsidie MOOI subsidie
Heeft u samen met partners een goed projectidee om drastisch CO2-reductie te realiseren? Maar zoekt ...Lees verder

contact

Ondersteuning nodig bij uw MOOI-aanvraag? Neem contact met ons op voor meer informatie over de regeling en onze dienstverlening:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00