Gemeentelijke SDE+ aanpak succesvol verder uitgerold, uw gemeente ook?

Alle gemeenten van Nederland werken momenteel in regionale verbanden samen aan het opstellen van een ‘regionale energiestrategie’ (RES). Het opwekken van zoveel mogelijk energie uit hernieuwbare bronnen is daarbij een belangrijk onderdeel. Zon, wind op land, geothermie en biomassa zijn keuzes op de menukaart en zullen uiteindelijk allemaal toegepast gaan worden. Als gemeenten hun klimaatdoelstellingen willen behalen, dan valt daar niet aan te ontkomen. Welke keuzes maak je als gemeente hierin? Op welke hernieuwbare bronnen wordt ingezet?

Zonneparken ten koste van landbouwgrond

In veel gemeenten is er weerstand tegen het onttrekken van productieve landbouwgrond ten faveure van de ontwikkeling van grootschalige zonnevelden. Bovendien is er in veel coalitieprogramma’s zelfs vastgelegd dat zij niet meewerken aan vergunningverlening voor de realisatie van zonnevelden. Maar hoe behaal je je doelen dan wel? Ons voorstel? Werk samen met het bedrijfsleven en plaats ZonPv- ofwel zonthermische-installaties op geschikte daken in uw gemeente!

Onze pragmatische aanpak voor gemeenten biedt oplossing

Hezelburcht ontwikkelde en rolde in de zomer van 2018 een zeer pragmatische aanpak uit in samenwerking om ondernemers met een groot dak én grootverbruiksaansluiting te laten investeren in ZonPv.

Hoe gaat dit in zijn werk?

De aanpak focust op grootdakbezitters (ondernemers en maatschappelijke organisaties), zodat zij geïnteresseerd en welwillend zijn te investeren in ZonPv-installaties. In samenwerking met ondernemersverenigingen worden geschikte ondernemers geselecteerd en persoonlijk uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Zij ontvangen tijdens deze bijeenkomst informatie over de werking van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) en wat deze subsidiekans voor hen betekent. De ondernemers krijgen vervolgens maatwerkgesprekken aangeboden op eigen locatie. Hierin presenteren onze specialisten een op maat gemaakte businesscase voor de gewenste ZonPv-investering. Hierin worden o.a. de terugverdientijd en het rendement op hun investering in percentages inzichtelijk gemaakt. Terugverdientijden variëren immers per casus; rendementen van plusminus 10% op de investering zijn gebruikelijk.

ZonPv-aanpak verder uitgerold bij tien gemeenten

Nadat deze aanpak voor het eerst succesvol werd toegepast in de SDE+ najaarsronde 2018 bij gemeente Arnhem, is dit concept in de SDE+ voorjaarronde verder uitgerold bij tien gemeenten. De resultaten hiervan zijn inmiddels geëvalueerd. Gemeenten ervaren onze aanpak als waardevol en willen deze verder doorzetten in de SDE+ najaarsronde van september/oktober 2019.

Laatste kans huidige regeling: SDE+ najaarsronde 2019

Uit de evaluatie blijkt dat ondernemers pas beslissen om te gaan investeren in een ZonPv-businesscase wanneer het rendement goed is én zij voldoende tijd hebben om een afgewogen besluit te nemen.

Wij adviseren gemeenten dan ook om tijdig te starten met voorlichtingsbijeenkomsten, bij voorkeur in de maand juni. Wat een ZonPv-businesscase oplevert is dan tijdig bij de grootdakbezitters bekend. Bovendien hebben zij dan nog drie maanden de tijd om te besluiten of ze wel of niet willen investeren in ZonPv. Er is dan voldoende tijd om een passende subsidieaanvraag te verzorgen.

Meer informatie?

Bent u ook geïnteresseerd in onze pragmatische aanpak om uw gemeentelijke klimaatdoelen te behalen? Wij helpen u bij het creëren van een grootse impact met een kleine investering! Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten Reinier Bos of Arjen Bakker of benader ons direct:

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Bent u ook geïnteresseerd in onze pragmatische aanpak om uw gemeentelijke klimaatdoelen te behalen? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00