Erasmus+ 2018 gepubliceerd

Organisaties die zich inzetten voor het versterken van kennis en vaardigheden binnen Europa, kunnen vanaf nu weer een beroep doen op het Erasmus+ programma. Eind oktober publiceerde de Europese Commissie de calls voor 2018. Er is in totaal € 2,7 miljard beschikbaar voor onderwijs, opleidingen en projecten gericht op sport en jongeren. Het totale budget is in vergelijking met 2017 met € 200 miljoen gestegen (8%). Het Nederlandse budget voor Erasmus+ projecten stijgt met 15% ten opzichte van 2017 en is voor 2018 ongeveer € 55,6 miljoen.

Key Actions Erasmus+

Het Erasmus+ programma is enorm divers en richt zich op alle niveaus van onderwijs. Er zijn drie overkoepelende actielijnen (Key Actions) die u een beeld geven van de mogelijkheden binnen het programma.

  1. Mobiliteit | Individuen moeten de kans krijgen om overal ter wereld onderwijs te kunnen volgen.
  2. Strategische partnerschappen | Samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven dragen bij aan het verbeteren van het kennisniveau in Europa.
  3. Beleidsontwikkeling | Het versterken van het beleid en uitwisselen van best practices tussen lidstaten van de EU en niet-Europese landen staat centraal.

Belangrijkste wijzigingen 2018

  • Er zijn extra mogelijkheden voor Erasmus+ studenten van het hoger onderwijs, om stages te volgen die gericht zijn op het verwerven van digitale vaardigheden.
  • Er komt een nieuw ‘School-uitwisselingspartnerschap’ binnen de tweede Key Action. Het is voor scholen hierdoor makkelijker om een samenwerkingsproject met een andere school te starten.
  • De subsidievoorwaarden van de meeste onderdelen zijn aangescherpt.

Net zoals in 2016 en 2017 ligt de focus op het stimuleren van projecten die sociale inclusie, voornamelijk gericht op vluchtelingen en migranten, bevorderen en radicalisering voorkomen.

Erasmus+ in de praktijk

In samenwerking met de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) diende Hezelburcht succesvol een aanvraag in voor Erasmus+. Lees hier meer over het project! Wilt u meer weten over het programma en de deadlines in 2018? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Erasmus+
Gerelateerde subsidie Erasmus+
Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ investeert in het onderwijs, de jeugd en niet-formeel leren ...Lees verder

contact

Wilt u meer te weten komen over Erasmus+? Laat uw gegevens achter of bel direct naar 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00