Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Samen met de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL) heeft Hezelburcht een subsidieaanvraag ingediend voor het programma Erasmus+. Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om mensen, ongeacht leeftijd of achtergrond, de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen. In Leiden werken gemeente, scholen en andere partners samen in het kader van het programma ‘De Leidse aanpak voor Talentontwikkeling’. Het gezamenlijke doel is om een toonaangevende, wetenschappelijk onderbouwde aanpak te ontwikkelen, om talenten tot bloei te laten komen en onderprestatie van begaafde kinderen te voorkomen. In het subsidieproject wordt samengewerkt met partners uit Slovenië en Tsjechië. Hierdoor kunnen landen van elkaar te leren in het kader van excellentie en talentontwikkeling. Daarnaast kan de internationalisering (de uitwisseling van leerlingen en leraren) gebruikt worden om te kunnen excelleren. De subsidie voor het project is toegezegd en zal de komende drie jaar worden uitgevoerd.

Erasmus+
Gerelateerde subsidie Erasmus+
Het Europese subsidieprogramma Erasmus+ investeert in het onderwijs, de jeugd en niet-formeel leren ...Lees verder
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00