Eerste call Interreg North Sea Region 2021-2027 is geopend!

Vanaf 16 december 2021 kunnen geïnteresseerde partijen een aanvraag indienen binnen de eerste call van het EU-programma Interreg North Sea Region (NSR). Organisaties uit (delen van) diverse EU-landen die aan de Noordzee liggen, kunnen binnen dit programma samenwerken aan test- en demonstratieprojecten. Dus werkt u aan een project dat de Noordzee-regio versterkt en bijdraagt aan een beter milieu en betere samenleving? Lees dan meer over de eerste call van Interreg NSR 2021 – 2027.

Advies nodig? Neem contact op

Voor wie?

Alle type organisaties in het programmagebied (zie de figuur hieronder) kunnen een aanvraag indienen!

Interreg NSR afbeelding

Bron: Interreg NSR 2021 – 2027

Prioriteiten van Interreg NSR

Het Interreg NSR-programma bestaat uit vier prioriteiten (met een of meer bijbehorende specifieke doelstellingen):

 • Robuuste en slimme economieën in de Noordzee-regio:
  • Ontwikkeling en versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en de invoering van geavanceerde technologieën;
  • Ontwikkeling van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap;
 • Een groene overgang in de Noordzee-regio:
  • Bevordering van energie-efficiëntie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;
  • Bevordering van hernieuwbare energie;
  • Ontwikkeling van slimme energiesystemen, -netwerken en -opslag buiten het trans-Europese energienetwerk (TEN-E);
  • Bevordering van de overgang naar een circulaire en hulpbronnenefficiënte economie;
  • Bevordering van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit, als onderdeel van de overgang naar een koolstofvrije economie;
 • Een klimaatbestendige Noordzee-regio:
  • Bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering en de preventie van rampen, veerkracht, rekening houdend met op ecosystemen gebaseerde benaderingen;
  • Verbetering van de bescherming en het behoud van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur, ook in stedelijke gebieden, en vermindering van verontreiniging;
  • Andere werkzaamheden ter ondersteuning van een betere ’governance’ (gericht op samenwerking);
 • Betere ‘governance’ in de Noordzee-regio:
  • Andere werkzaamheden ter ondersteuning van een betere ’governance’ (gericht op samenwerking).

Daarnaast zijn er drie zogenoemde “spotlight-thema’s”: digitalisering, verbindingen tussen platteland & steden en sterke punten & uitdagingen in het Noordzeegebied. Deze thema’s worden relevant geacht voor alle vier de prioriteiten.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Wat voor soort projecten komen in aanmerking?

U kunt een aanvraag indienen voor demonstratie- en testprojecten; nieuw in het programma is een (lichte) verschuiving naar uitrol en opschaling. Interreg NSR is een resultaatgericht programma. Er wordt binnen dit programma onderscheid gemaakt tussen kleinschalige projecten en reguliere projecten. In de onderstaande tabel vindt u een toelichting op het verschil tussen deze twee soorten projecten.

Kleinschalig project Regulier project
Totale projectbegroting: maximaal € 500.000; aanbevolen minimum € 200.000 Totale projectbegroting € 1 – 6 miljoen
Projectduur: maximaal 1,5 jaar Projectduur: tussen 2 en 4 jaar
3 – 7 partners (uit 3 NSR-landen) Ongeveer 10 partners

Budget en subsidiebijdrage

Het programmabudget van Interreg NSR is ongeveer € 180 miljoen (2021 – 2027). U kunt een subsidie krijgen van 60% van de subsidiabele kosten (voor Noorse partijen is het subsidiepercentage 50%).

Wanneer aanvragen?

Interesse? Dan moet u voor de volgende data een aanvraag indienen:

 • Aanvragen voor kleinschalige projecten: 7 maart 2022;
 • ‘Expression of Interest’ voor reguliere projecten: 7 maart 2022;
 • Volledige aanvragen voor reguliere projecten: 22 april 2022.

Voor reguliere projecten zijn er twee opties:

 • Partijen kunnen eerst een Expression of Interest (EoI) indienen, gevolgd door een volledige aanvraag (na goedkeuring van de EoI);
 • Partijen kunnen alleen / direct een volledige aanvraag indienen.

Dit is een uitzondering op de standaard twee-stappen aanvraagprocedure voor reguliere projectaanvragen. Bij volgende calls dienen partijen eerst een Expression of Interest te laten goedkeuren, voordat zij een volledige aanvraag kunnen indienen.

Meer informatie over Interreg North Sea Region

Op 2 december 2021 vond er een (Engelstalige) webinar plaats over de eerste Interreg NSR-call. De opname en de presentaties zijn hier te vinden.

Hezelburcht is in het verleden vaker betrokken geweest bij diverse Interreg-aanvragen. Wij kunnen uw organisatie en/of samenwerkingsverband dan ook optimaal begeleiden bij het voorbereiden en indienen van uw Interreg aanvraag. Wilt u meer weten over deze call en onze dienstverlening? Aarzel dan niet om contact op te nemen voor een vrijblijvende kennismaking met onze specialisten!

Neem contact op voor meer informatie
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Interreg
Gerelateerde subsidie Interreg
Interreg stimuleert innovatieve en duurzame projecten die zich richten op het sterker maken van Euro...Lees verder

contact

Wilt u graag de mogelijkheden van Interreg NSR verkennen? Neem dan contact met ons op!

Spar met een specialist over Interreg NSR!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00