Een inclusieve samenleving voor jongeren dankzij GeestKracht

Veel jongvolwassenen met psychische aandoeningen kampen met problemen die hun dagelijkse leven belemmeren. Voor deze doelgroep is door Fonds NutsOhra (FNO) en MIND het mooie, nieuwe initiatief GeestKracht in het leven geroepen! De deadline voor de eerste open call GeestKracht is op 7 mei 2020.

Update: de deadline van de eerste open call Geestkracht is met een maand uitgesteld vanwege de coronacrisis.

Persoonlijke advies
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Het doel van GeestKracht

Vanuit GeestKracht wordt gestreefd naar een inclusieve samenleving waarin ook jongvolwassenen (16 tot 35 jaar) met psychische problemen hun plek weten te vinden in de wereld.

Vier centrale programmalijnen

Om deze problematiek aan te pakken richt GeestKracht zich op vier programmalijnen:

  • Het beter toerusten van jongvolwassenen
  • Het beter toerusten van professionals
  • Meer integrale aanpakken en schottenoverstijgend beleid
  • Maatschappelijke agendering

GeestKracht ziet graag initiatieven gericht op leefdomeinen van jongvolwassenen zoals gezondheid, opleiding, werk, wonen, relaties en gezinsleven. De missie: elke jongvolwassene kan zichzelf zijn en ook met psychische kwetsbaarheden krachtig mee (blijven) doen in de maatschappij.

Doelgroep van de projecten

De focus van uw project komt hoofdzakelijk te liggen bij jongvolwassen twintigers met psychische problemen, met een praktische opleiding en/of migratieachtergrond. Daarnaast staan doelgroepen centraal die relatief nog weinig (beleids)aandacht krijgen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld jongvolwassenen met een ernstige psychische aandoening (EPA), jonge statushouders, zwerfjongeren of jongvolwassenen met een combinatie van psychische problemen en een licht verstandelijke beperking.

Wie kan allemaal een aanvraag indienen voor de eerste open call?

Bent u een stichting, vereniging, onderwijs- of zorginstelling, groep jongvolwassen ervaringsdeskundigen, kennisinstituut of onderzoeksinstelling met een relevant project om meer kansengelijkheid voor deze groep jongvolwassenen te creëren? Dan kan GeestKracht financiële steun bieden bij de realisatie van uw project.

Hoewel aanvragen individueel ingediend kunnen worden, ligt de voorkeur bij aanvragen vanuit een samenwerking tussen meerdere partijen om zo te voorzien in een holistische benadering van de missie van GeestKracht.

Budget GeestKracht 2020 t/m 2024

Het totale budget voor de periode 2020 tot en met mei 2024 bedraagt € 12 miljoen. Voor deze eerste open call is maximaal € 1,7 miljoen beschikbaar. De maximale bijdrage per project bedraagt € 250.000.

Wilt u meer weten over GeestKracht en/of wenst u advies? Wij kunnen u ondersteunen met onder andere subsidieadvies en/of het opstellen van een kansrijke aanvraag!

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over deze ontwikkeling? Benieuwd of dit kansen biedt voor uw organisatie? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00