€ 5 miljoen subsidie vanuit NWO voor nieuwe wind- en zonne-energie innovaties

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een nieuwe oproep gepubliceerd: Innovaties voor wind- en zonne-energie! Tot en met 28 januari 2021 kunnen consortia een voorstel indienen voor onderzoeken naar innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie.

Waarvoor is de call Innovaties voor wind- en zonne-energie?

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te behalen is het vernieuwen en verduurzamen van ons energiesysteem van groot belang. De call Innovaties voor wind- en zonne-energie is er op gericht om bij te dragen aan deze energietransitie door onderzoek te stimuleren naar efficiëntie, kostenreductie en circulair ontwerp van materialen, systemen en processen voor wind- en zonne-energie, waarvan de maatschappelijke opgave een integraal onderdeel is.

Voor wie is Innovaties voor wind- en zonne-energie?

Samenwerkingsverbanden bestaande uit kennisinstellingen en publieke en private partners komen in aanmerking voor subsidie. Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers, mogelijk aangevuld met één of meer samenwerkingspartners.

Alle deelnemers binnen uw consortium moeten een actieve rol spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en uitvoering van het project.

Subsidieplafond van 5 miljoen

Er is een totaal budget van € 5 miljoen beschikbaar voor deze call. Dit budget is evenredig verdeeld over twee onderzoekslijnen: wind (€ 2,5 miljoen) en zon (€ 2,5 miljoen).

Tijdens deze eerste ronde kunt u financiering krijgen voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal € 750.000,- en maximaal € 1,5 miljoen. De subsidiebijdrage kan oplopen tot 85% van de totale projectomvang. De volgende kosten zijn subsidiabel:

  • Personele kosten;
  • Materiële kosten;
  • Investeringen;
  • Kennisbenutting;
  • Internationalisering;
  • Money follows Cooperation;
  • Projectmanagement.

Een aanvraag indienen voor deze call?

Neem dan contact op via onderstaand formulier of door te bellen naar 088 495 20 00. Spar met een van onze duurzaamheidsspecialisten om de subsidiemogelijkheden voor uw project in kaart te brengen!

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Benieuwd naar de mogelijkheden van Innovaties voor wind- en zonne-energie voor uw project? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00