Derde call Interreg North Sea Region opent binnenkort

Op 17 april 2023 opent de derde call van het EU-subsidieprogramma Interreg North Sea Region (NSR). Samenwerkingsverbanden bestaande uit kennisinstellingen, bedrijven, overheidsorganisaties en (vertegenwoordigers van) inwoners / gebruikers kunnen dan weer subsidie aanvragen voor het testen van oplossingen of instrumenten voor grensoverschrijdende uitdagingen binnen de Noordzee-regio.

Wie komt in aanmerking voor Interreg North Sea Region (NSR)?

Noordzee Regio Programmagebied Interreg NSR
Het Noordzee-regio programmagebied

Alleen overheden en non-profit organisaties kunnen leadpartner zijn binnen een Interreg NSR project. Bedrijven en andere type organisaties kunnen wel als projectpartner deelnemen in het zogenoemde quadrupel helix model, waarbij publieke en private partijen met kennisinstellingen in een consortium samenwerken. Een consortium moet, om in aanmerking te komen voor Interreg subsidie, minimaal drie verschillende partners uit drie verschillende lidstaten uit de Noordzee-regio bevatten.

Welke projecten komen in aanmerking voor Interreg NSR?

Samenwerkingsverbanden van overheden en bedrijven in de Noordzee-regio kunnen subsidie ontvangen voor het testen van oplossingen voor de uitdagingen binnen de verschillende prioriteiten.

Prioriteiten

Projecten moeten één prioriteit kiezen waar hun project binnen valt. Binnen prioriteiten 1-3 kunnen pilotprojecten worden uitgevoerd om oplossingen en instrumenten te testen. Voor prioriteit 4 is dit niet het geval, hier ligt de nadruk op het ontwikkelen van beleidsinstrumenten. De vier programma prioriteiten en bijbehorende specifieke doelstellingen zijn:

 •  Robuuste en slimme economieën in de Noordzee-regio:
  • Ontwikkeling en versterking van de onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en de invoering van geavanceerde technologieën;
  • Ontwikkeling van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap;
 • Een groene overgang in de Noordzee-regio:
  • Bevordering van energie-efficiëntie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;
  • Bevordering van hernieuwbare energie;
  • Ontwikkeling van slimme energiesystemen, -netwerken en -opslag buiten het trans-Europese energienetwerk (TEN-E);
  • Bevordering van de overgang naar een circulaire en hulpbronnenefficiënte economie;
  • Bevordering van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit, als onderdeel van de overgang naar een koolstofvrije economie;
 • Een klimaatbestendige Noordzee-regio:
  • Bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering en de preventie van rampen, veerkracht, rekening houdend met op ecosystemen gebaseerde benaderingen;
  • Verbetering van de bescherming en het behoud van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur, ook in stedelijke gebieden, en vermindering van verontreiniging;
  • Andere werkzaamheden ter ondersteuning van een betere ’governance’ (gericht op samenwerking);
 • Betere ‘governance’ in de Noordzee-regio:
  • Andere werkzaamheden ter ondersteuning van een betere ’governance’ (gericht op samenwerking).

Naast de bovengenoemde thema’s en doelstellingen kent het programma drie spotlight thema’s waaraan projecten gekoppeld kunnen worden. Dit zijn:

 • Digitalisering
 • Verbinding tussen platteland en stad
 • Sterktes en uitdagingen in de Noordzee-regio

Type projecten

U kunt financiering krijgen voor zowel kleinschalige projecten als reguliere projecten. De verschillen vindt u in onderstaande tabel:

Kleinschalige projecten Reguliere projecten
Aantal partners 3-7 8-15
Projectduur 18 maanden 3-5 jaar
Projectomvang € 500.000 € 2 tot € 6 miljoen

Subsidiepercentage en beschikbaar budget

U kunt een subsidiebijdrage krijgen van maximaal 60% van de subsidiabele kosten. Door de grote interesse in prioriteit 2 van het programma (groene transitie), waarin klimaat- en mobiliteit-projecten kunnen worden uitgevoerd, is het budget van deze prioriteit overvraagd. Of er in volgende calls nog budget over is binnen deze prioriteit is afhankelijk van hoeveel projecten in call 2 zullen worden toegekend onder deze prioriteit. Aanvragers maken als gevolg hiervan meer kans als hun project onder één van de andere drie prioriteiten wordt ingediend. Vooral prioriteit 1 en 4 beschikken nog over meer dan voldoende budget. Hieronder zijn de budgetten van de verschillende prioriteiten weergegeven er vanuit gaande dat alle in call 2 ingediende voorstellen worden goedgekeurd. De precieze budgetten worden pas na de uitslag van call 2 bekend.

Prioriteit Budget
Prioriteit 1  € 34.621.925
Prioriteit 2 € 0
Prioriteit 3 € 7.728.533
Prioriteit 4 € 10.818.734

Subsidie aanvragen

De derde call van het Interreg NSR programma zal op 17 april openen en gaat gepaard met een deadline van 30 juni. In november 2023 worden de geselecteerde projectvoorstellen bekend gemaakt. Een subsidieaanvraag doen voor Interreg North Sea Region kent een tweestapsprocedure. Eerst wordt een expression of interest ingediend, een kort voorstel waarin het project op hoofdlijnen wordt omschreven.  Na een positieve beoordeling van deze expression of interest zal de indiener worden uitgenodigd een volledig voorstel in te dienen. Ook partijen die in de vorige call een expression of interest hebben ingediend, kunnen tijdens de komende call ene volledig voorstel indienen.

Hieronder zijn de openingsdata en deadlines voor aanstaande calls weergegeven:

 • Call 3:  17 april 2023 – 30 juni 2023
 • Call 4:  oktober 2023 – januari 2024
 • Call 5:  mei/september 2024 – december 2024

Projectpartners gezocht

Hezelburcht was aanwezig op het ‘Get Ready’ event van het Interreg North Sea Region programma op woensdag 8 februari in Husum, Duitsland in aanloop naar de derde call van het programma. Tijdens dit event werden projectideeën gepresenteerd en konden geïnteresseerde partijen elkaar ontmoeten. Inmiddels is een lijst met projectideeën op de website van het programma geplaatst. Een aantal projecten zoekt nog projectpartners die willen aansluiten.

Advies of ondersteuning nodig?

Bent u van plan om met verschillende partners uit de Noordzee-regio oplossingen of instrumenten te testen en wilt u gebruik maken van subsidie uit het Interreg NSR programma? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten kunnen u namelijk ondersteunen bij het vinden van partners of het schrijven van een projectvoorstel.

Vrijblijvend kennismaken
Of bel direct naar: 088 495 20 00

 

Interreg North Sea Region (NSR)
Gerelateerde subsidie Interreg North Sea Region (NSR)
Interreg North Sea Region richt zich op de ontwikkeling van de (kust)regio’s van de zeven landen r...Lees verder

Contact

Wilt u meer informatie over de derde call van het Interreg North Sea (NSR) programma? Neem vrijblijvend contact met ons op:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00