De zin en onzin van kredieten

Bedrijfsfinanciering is en blijft een hekel punt. Ondernemers moeten vaak aandelen verkopen aan investeerders om kapitaal aan te trekken en kunnen moeilijk geld vinden voor risicovolle investeringen. Wat is als ondernemer een verstandige keuze? Voor een overzicht hebben wij de (on)zin van een aantal kredieten op een rijtje gezet.

Het moeras van Europese staatssteunregels

Nederland kent een aantal kredietregelingen vanuit de overheid, zoals het Innovatiekrediet (IK) en de vroegefasefinanciering (VFF). Deze kredieten zijn specifiek bedoeld voor projectfinanciering.

De Nederlandse overheid stoeit erg met het moeras van Europese staatssteunregels. Hierdoor zijn er voor ondernemers veelal onbegrijpelijke eisen en randvoorwaarden. Zo moet voor de VFF een nieuwe investeerder zich melden en een harde toezegging van financiering doen. Huidige investeerders worden niet meegerekend! Bij het innovatiekrediet moet de haalbaarheid van de technologie al aangetoond zijn, maar mag nog niet begonnen zijn met de daadwerkelijke ontwikkeling. Daarnaast moet het een technisch risicovolle ontwikkeling betreffen, die ook nog eens weer niet te risicovol is. Dergelijke specifieke regels maken het voor ondernemers zeer lastig om in te schatten of een project binnen het instrument past.

Omwille van EU-regels zijn de kredieten dus niet altijd even ondernemersvriendelijk en moet jij je als ondernemer door ingewikkelde banen manoeuvreren. De kredieten kunnen dus goed toepasbaar kunnen zijn in bepaalde situaties, maar dit geldt maar voor een beperkte groep ondernemers. Win daarom genoeg informatie in voordat je zo’n kostbaar traject ingaat!

Hands on: borgstellingskrediet

Naast de overheidskredieten zijn er ook nog bancaire kredieten. Het borgstellingskrediet (BMKB) is één van de belangrijkste. In tegenstelling tot de overheidskredieten wordt deze lening door een bank verstrekt en alleen aan het mkb. Hierdoor is de slagkracht groot en kan snel tot een beslissing gekomen worden. De overheid staat voor minimaal 45 procent en in bepaalde gevallen tot wel 80% garant voor de lening. De lening is bedoeld voor mkb’ers die te weinig onderpand en zekerheid kunnen leveren voor een zakelijke lening, maar wel behoefte hebben aan ondernemingsfinanciering. Doordat de overheid garant staat voor een groot deel van het krediet is het voor banken aantrekkelijk en weinig risicovol de lening te verstrekken. De hoogte van de lening is minimaal 35.000,- euro en loopt op tot maximaal 1.500.000,- euro.

De regeling blijft in ieder geval bestaan tot juli 2017, wanneer een formele evaluatie plaatsvindt. Doordat de bank financiert worden staatssteunregels voor het grootste deel omzeild.

Eindoordeel

Overheidskredieten als het IK en VFF hebben zeker hun waarde, maar zijn wel gebonden aan zeer specifieke randvoorwaarden en regels. Het borgstellingskrediet is een uitstekend instrument voor het mkb en is in de meeste gevallen relatief makkelijk aan te vragen. Ik vind het borgstellingskrediet daarom ook een uitstekend instrument voor het mkb.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00