De EIC Accelerator in Horizon Europe | De grootste veranderingen in 2021

De European Innovation Council (EIC) Accelerator (voorheen het SME Instrument) richt zich op het stimuleren van innovaties die voortvloeien uit wetenschappelijke en technologische doorbraken. Dit staat ook wel bekend als ‘deep tech’. Vanuit dit instrument wordt financiering ingezet om opschaling te versnellen, bijvoorbeeld door het uitrollen van innovatieve oplossingen met een grote marktpotentie. Hoewel in dit artikel alleen de EIC Accelerator wordt besproken, zijn er binnen het EIC werkprogramma in totaal drie financieringsinstrumenten voor verschillende innovatieve paden:

 • De ‘Pathfinder’ voor geavanceerd onderzoek naar technologische doorbraken (≤ TRL 3-4);
 • De ‘Transition’ voor het omzetten van resultaten naar innovatie mogelijkheden (TRL 3-4 tot TRL 5-6);
 • En tot slot de ‘Accelerator’ voor individuele organisaties die zich richten op het ontwikkelen en opschalen van state-of-the-art innovaties met een hoog risicofactor en een grote impact (TRL 5-6 tot TRL 8-9).

Daarnaast krijgen alle EIC begunstigden toegang tot een aantal Business Acceleration Services, ofwel ondersteunende diensten zoals diverse expertises, corporates en investeerders. Houd onze aankomende nieuwsbrieven goed in de gaten. Hierin zullen ook de andere EIC programma’s aan bod komen.

Tot slot, de informatie in dit artikel is nog aan verandering onderhevig. De conceptversies van de EIC programma’s zijn immers vertrouwelijk. De informatie die u hier leest is inmiddels via verschillende wegen online ‘gelekt’. Om meer te weten te komen over de details uit de conceptversies kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.

Spar met een specialist!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Wat zijn de grootste veranderingen ten opzichte van 2020?

 • Een twee-fasen aanvraagproces
  • Fase 1 (korte) aanvragen: kunnen op ieder moment ingediend worden.
  • Fase 2 (volledige) voorstellen: heeft twee deadlines (cut-off data) in 2021.
 • Herindieningen zijn beperkt
 • Omvat bottom-up en top-down oproepen voor projecten

Twee-fasen aanvraagproces

Het EIC Accelerator programma ging bijna ten onder door het eigen succes binnen Horizon 2020. Er werden zoveel aanvragen ingediend dat de succeskansen van 4% (in oktober 2019) naar minder dan 1% (in oktober 2020) kelderden. Het is daarom niet verrassend dat de EIC Task Force een nieuw soort aanvraagproces heeft ontwikkeld voor 2021-2027 waarin het aantal herindieningen beperkt is, er een extra screening is toegevoegd en er een zogeheten ‘cooling down’ periode is ingelast voor afgewezen kandidaten.

Fase 1: een korte aanvraag kunt u op ieder moment indienen en wordt binnen 4-6 weken door experts beoordeeld. Een korte aanvraag bevat:

 • Een formulier van 5 pagina’s waarin de innovatie, de potentiële markt en het team worden omschreven.
 • Een pitch deck van maximaal 10 dia’s.
 • Een video pitch van maximaal 3 minuten waarin het hoofdteam de aanvraag motiveert.

Fase 2: is uw korte aanvraag (zie fase 1) goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd om een volledig voorstel in te dienen welke vóór een van de twee cut-off data ingediend moet zijn. Uw volledige voorstel moet in een speciaal EIC AI-gestuurd IT platform voorbereid worden. Het voorstel bestaat uit een bedrijfsplan en omvat gedetailleerde informatie omtrent de financiën en structuur van het bedrijf. Binnen 5-6 weken krijgt u te horen of u uitgenodigd bent voor een face-to-face interview met een EIC jurypanel bestaande uit maximaal zes leden. Dit interview vindt ongeveer 8-9 week na de deadline plaats. Ongeveer 2-3 weken na het interview ontvangt u de resultaten.

Herindieningen zijn beperkt om zo de succeskansen te verhogen

Naar verwachting zal de EIC de volgende maatregelen inzetten om zo het aantal herindieningen binnen de EIC Accelerator te beperken:

 • Fase 1:
  • Stel dat uw korte aanvraag is afgewezen, dan krijgt u eenmalig de mogelijkheid een vernieuwde versie in te dienen. Wordt deze voor een tweede keer afgewezen? Dan kunt u de komende 12 maanden geen aanvraag meer indienen. Na deze periode mag u het opnieuw proberen, mits het een aanzienlijk verbeterd of volledig nieuw voorstel omvat.
 • Fase 2:
  • Is uw voorstel de eerste keer afgewezen, dan mag u deze opnieuw indienen voor één van de twee volgende deadlines. Is uw aanvraag voor een tweede keer afgewezen OF door meerdere experts, dan mag u na een cool-off periode van 12 maanden voor fase 1 (!) een nieuwe of aanzienlijk verbeterde versie indienen.
  • Wordt u tijdens de face-to-face interviews afgewezen met wel een potentiële Go van de jury? Dan heeft u nog de mogelijkheid de nodige verbeteringen door te voeren en deze opnieuw te presenteren bij een tweede face-to-face interview. Anders kunt u eenmalig uw aangepaste (volledige) voorstel indienen voor één van de twee volgende deadlines voor fase 2. Indien uw voorstel voor een tweede keer wordt afgewezen geldt ook voor u de 12 maanden cool-off periode waarna u voor fase 1 (!) een nieuw of aanzienlijk verbeterd voorstel kan indienen.

Neem contact op

Bottom-up en top-down oproepen voor projecten

De drie EIC instrumenten (Pathfinder, Transition en Accelerator) zullen open calls lanceren, maar ook enkele calls met strategische doelstellingen. Deze laatste type calls zullen gericht zijn op specifieke uitdagingen waarin technologische en innovatieve doorbraken een belangrijke rol zullen spelen in bijvoorbeeld de overgang naar een duurzame, digitale en gezonde samenleving.

Wie kan een aanvraag indienen?

Start-ups, spin-outs, mkb’ers en individuen die hun start-up of mkb willen lanceren met de ambitie deze ook op te schalen kunnen een aanvraag indienen. Uw innovatie moet tenminste een TRL van 5 tot 6 zijn, ofwel deze is getest en goedgekeurd in een lab of vergelijkbare omgeving. Onder uitzonderlijke omstandigheden mogen ook mid caps met minder dan 500 werknemers een aanvraag indienen voor het investeringsdeel.

Ook is het mogelijk dat er een ‘Fast track’ toegang tot het programma komt waarmee u meteen toegang krijgt tot de tweede fase van het aanvraagproces. Mocht u een projectvoorstel willen indienen als vervolg op een recent project wat gefinancierd werd vanuit het Horizon 2020 programma, neem dan contact op voor de mogelijkheden.

Wat voor subsidie ontvangt u?

Net als in het Horizon 2020 programma zult u binnen het nieuwe programma een aanvraag indienen voor een subsidie’ tot maximaal € 2,5 miljoen voor de ontwikkeling en validatie van uw innovatie (tot en met TRL 8). Daarnaast kunnen sommige aanvragers ook een verzoek indienen voor een extra investeringsbijdrage tot maximaal € 15 miljoen voor bijvoorbeeld verdere opschaling en het op de markt brengen van de innovatie.

De eerste cut-off data in 2021

De eerste EIC Accelerator call binnen het Horizon Europe programma zal hoogstwaarschijnlijk nog in het eerste kwartaal van 2021 formeel opengesteld worden. Vooralsnog heeft de EU 18 maart 2021 als richtlijn. Vanaf dat moment kunnen de korte aanvragen binnen fase 1 worden ingediend. Voor 2021 zijn er ook twee voorlopige cut-off deadlines voorgesteld voor volledige voorstellen, namelijk op 9 juni 2021 en 6 oktober 2021.

Meer weten?

Wilt u op de hoogte blijven van mogelijke veranderingen of andere ontwikkelingen binnen het EIC programma? Laat dan uw gegevens achter via onderstaand formulier! Onze teams van specialisten ondersteunen u graag bij uw aanvraag tijdens deze ‘champions league’ aanvraag proces!

Plan een vrijblijvende kennismaking in!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

EIC Accelerator
Gerelateerde subsidie EIC Accelerator
De European Innovation Council (EIC) Accelerator is bedoeld voor zeer innovatieve mkb’ers. Me...Lees verder

contact

Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen het EIC Accelerator programma? Laat uw gegevens achter via onderstaand formulier.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00