De eerste (miljarden)plannen van het nieuwe kabinet

Na lang onderhandelen (271 dagen) is het aanstaande kabinet een feit: VVD, D66, CDA en ChristenUnie vormen samen het nieuwe kabinet-Rutte IV. Elke partij heeft water bij de wijn moeten doen om tot een regeerakkoord te komen.  

De partijen staan echter voor grote uitdagingen. Veel Nederlanders zijn het vertrouwen verloren in de politiek, vooral sinds het begin van de coronacrisis. De toeslagenaffaire heeft daarin ook niet erg geholpen. Door kinderopvang grotendeels gratis te maken of een nieuw leenstelsel te maken voor studenten, hoopt het nieuwe kabinet weer wat vertrouwen terug te winnen. Maar de grootste uitdaging de komende jaren blijft het tegengaan van opwarming van de aarde. Dit zijn de eerste plannen die al bekend zijn: 

De gevolgen voor het subsidielandschap

  • Subsidies voor duurzaamheid | Er worden miljarden euro’s uitgetrokken voor het beperken van (de impact van) klimaatverandering; dit zal gebeuren in de vorm van subsidies voor zowel bedrijven als particulieren. Denk aan projecten op het gebied van wind- en zonne-energie, elektrisch rijden, het isoleren van woningen en de ontwikkeling van nieuwe innovaties. Er wordt voor het klimaat (waarin ook kernenergie wordt meegenomen, zie hieronder) een speciaal fonds van € 35 miljard voor de komende tien jaar opgezet.
  • Kerncentrales | Er komt een onderzoek naar de voordelen, nadelen en haalbaarheid van kernenergie. Kerncentrales worden als een goede manier gezien om de klimaatdoelen te behalen; bij het opwekken van kernenergie komt er geen CO2 of andere broeikasgassen vrij. Het probleem is daarbij vooral het radioactief afval, dat blijft duizenden jaren straling afgeven. Tot dusver is bekend dat de kerncentrale in Borssele langer open blijft en er twee nieuwe kerncentrales bijgebouwd moeten worden.
  • Emissieloze auto’s | In 2030 mogen er enkel nog uitstootvrije-auto’s worden verkocht. Dus elektrische auto’s, op waterstof of met zonnecellen.
  • Rekeningrijden | Het kabinet wil op lange termijn een vorm van rekeningrijden invoeren (betalen per gereden kilometer). Hoewel zelfs elektrische auto’s deze dans waarschijnlijk niet ontspringen, betaal je bij rekeningrijden ook (naast afgelegde kilometers) op basis van de CO2-uitstoot. Dit is een extra stimulans om elektrisch te rijden.
  • Woningbouw | Er komen mogelijk miljardeninvesteringen in onder meer de bouw van honderdduizenden extra woningen. Starters, senioren en huurders in het middensegment krijgen hierbij extra prioriteit. Het doel is om jaarlijks 100.000 nieuwe, betaalbare woningen bij te bouwen in heel Nederland.
  • Verhuurderheffing | De verhuurderheffing voor woningcorporaties wordt afgeschaft. De afschaffing van deze belasting biedt meer financiële ruimte voor woningcorporaties. Een extra stimulans om meer huizen te bouwen om zo de woningnood tegen te gaan.
  • Bereikbaarheid en onderhoud | De komende tien jaar komt er een bedrag van € 7,5 miljard vrij wat zal gaan naar bereikbaarheid, zoals wegen, naar woongebieden. Ook wordt er € 1,25 miljard uitgetrokken voor het onderhoud aan wegen, spoor, bruggen en vaarwegen.
  • Transitiefonds landbouw en natuurbeheer | Er komt een transitiefonds van € 25 miljard voor de landbouw en natuurbeheer. De aanpak van het stikstofprobleem zal hier onderdeel van zijn. Hoe ze stikstofreductie willen bereiken is nog onbekend.

Blijf op de hoogte

Wij houden de ontwikkelingen rondom de nieuwe formatie en het regeerakkoord nauwlettend in de gaten. We zullen deze pagina dan ook updaten wanneer er meer informatie bekendgemaakt wordt. Wees op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en subsidies en schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Plan een vrijblijvende kennismaking in
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem contact met ons op voor meer informatie:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00