De details van de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden zijn bekend

Vanaf 9 mei tot en met 30 mei 2022 kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor de aanpak van binnenstedelijke winkelgebieden met de regeling Impulsaanpak Winkelgebieden 2022. Eerder werd al bekend dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hier € 100 miljoen voor uittrekt. Op 26 april werd de Impulsregeling aanpak winkelgebieden officieel gepubliceerd. Wij hebben de belangrijkste informatie voor u bij elkaar gezocht.

Doelgroep van Impulsaanpak Winkelgebieden 2022

Het doel van de regeling is om winkelgebieden sociaaleconomisch aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken door het vastgoed en de openbare ruimte in onderlinge samenhang aan te pakken. De subsidie dekt een deel van de onrendabele top op projecten. Hiermee wordt in die gebieden een nieuwe, stevige sociaaleconomische basis gelegd, die de winkelgebieden aantrekkelijk maakt voor bewoners en bezoekers.

Omdat het in dit soort gebieden vaak gaat om versnipperd eigendom, is samenwerking tussen de gemeente en vastgoedeigenaren nodig. Door de eisen die worden gesteld aan de omvang van de projecten, is de regeling vooral interessant voor middelgrote gemeenten met binnenstedelijke winkelcentra. Gemeente Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht zijn uitgesloten van deelname.

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Om wat voor soort projecten gaat?

Projecten die zich richten op herstructurering van winkelstraten of winkelgebieden, en waarbij de gemeente samenwerkt met ten minste twee private partijen, komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat altijd om de aanpak van verschillende panden in combinatie met de openbare ruimte. Het kan hierbij gaan om sloop-nieuwbouw, transformatie of herontwikkeling. Een voorbeeld: het transformeren van leegstaande winkels tot appartementen waarbij het omliggende plein een groene ontmoetingsplaats wordt met ruimte voor openbare voorzieningen.

Subsidiebijdrage

De specifieke uitkering bedraagt 50% van de onrendabele top waarbij een maximum geldt van 25% van de realisatiekosten. De totale onrendabele top heeft daarbij een ondergrens van € 1.000.000 en een bovengrens van € 5.000.000.

Beoordelingscriteria

Ingediende subsidieaanvragen worden gerangschikt op een aantal criteria, namelijk:

  • De gebruikswaarde: denk hierbij aan het toevoegen van kwaliteit door het tegengaan van leegstand, het veranderen van functies van panden (retail, horeca, wonen) of sociaalmaatschappelijke functies in de omgeving.
  • De belevingswaarde: hierbij wordt gelet op de winkelervaring van bezoekers door bijvoorbeeld de uitstraling van het gebied of de mate van veiligheid.
  • De toekomstwaarde: hierbij wordt gekeken naar de mate waarin het project bijdraagt aan toekomstige uitdagingen op het gebied van klimaat, energie of demografische ontwikkeling in het gebied.
  • Het draagvlak: kan het plan rekenen op maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak? In hoeverre wordt de ontwikkeling gesteund door inwoners en andere gebiedspartijen? En sluit het plan aan op gemeentelijke en regionale ambities?
  • De kosteneffectiviteit: hierbij wordt gekeken naar noodzakelijke bijdrage (kan het project ook gerealiseerd worden zonder deze regeling), efficiëntie bijdrage (de verhouding tussen de aangevraagde bijdrage en de mate waarin het project bijdraagt aan het doel van de regeling) en de positieve neveneffecten van het project.
  • De mate van uitvoeringsgereedheid: hoeveel informatie is al beschikbaar omtrent de bouwplannen?

Niet elk beoordelingscriterium weegt even zwaar. Een beoordelingscommissie kent punten toe op basis van de kenmerken van de projecten, waarna de projecten gerangschikt worden. De best scorende projecten krijgen subsidie tot het budget op is.

Subsidie aanvragen met Impulsaanpak Winkelgebieden 2022

De regeling gaat binnenkort open voor aanvragen. Wacht daarom niet te lang meer met het voorbereiden van uw aanvraag. Heeft u een projectplan die bijdraagt aan de verbetering en vernieuwing van de winkelgebieden in uw gemeente? Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen van subsidie vanuit Impulsaanpak Winkelgebieden!

Advies of ondersteuning nodig? Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Benieuwd naar deze en andere subsidiekansen voor uw gemeente? Onze specialisten staan u graag te woord:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00