De belangrijkste wijzigingen in de MIA en Milieulijst van 2023

Eind 2022 is de nieuwe Milieulijst voor 2023 gepubliceerd. Het kabinet verhoogt vanaf 2023 elk jaar het budget met € 48 miljoen. Daarmee komt het budget voor de MIA voor 2023 uit op € 192 miljoen. Op de Milieulijst staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarvoor bedrijven fiscaal voordeel kunnen krijgen. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de Milieulijst 2023.

Wilt u weten wat er is veranderd in de Energielijst en de EIA in 2023? U leest het hier.

De Milieulijst van 2023

Ten opzichte van 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen op de lijst bijgekomen, 18 bedrijfsmiddelen zijn er vanaf gehaald en verschillende bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd. De nieuwste aanpassingen dragen bij aan de overgang naar een klimaat neutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving. Het doel: uitstoot van schadelijke broeikasgassen voorkomen en slimmer omgaan met grondstoffen en materialen door deze maximaal te benutten en hergebruiken.

Circulaire economie

De Milieulijst 2023 biedt verschillende nieuwe mogelijkheden om te investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan een circulaire economie, zoals:

 • het verduurzamen van productieprocessen door grondstoffen met een relatief hoge milieu-impact te vervangen door grondstoffen met een relatief lage impact. De vervangende grondstof mag in dit geval geen biomassagrondstof of gerecyclede grondstof zijn;
 • het toepassen van gerecycled polythyreen (PE) in de mantel van distributiekabels. Dit sluit aan op de Green Deal ‘Betrouwbaar bewijs voor toepassen kunststofrecyclaat’;
 • nieuwe circulaire bouwmaterialen en inrichtingsmogelijkheden (zie paragraaf Gebouwde omgeving).

De eisen voor het chemisch verwerken van afvalstoffen zijn gewijzigd. Alleen het verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten levert nog belastingvoordeel op. Steun voor het verwerken tot brandstoffen is niet meer mogelijk. Dit past onvoldoende bij de overgang naar een circulaire economie.

Duurzame mobiliteit

U heeft nu ook belastingvoordeel voor investeringen in de volgende elektrische- / waterstofvoertuigen en mobiele werktuigen:

 • een waterstof aangedreven mobiel werktuig;
 • een elektrische of waterstof aangedreven truckmixer;
 • een elektrisch aangedreven werktuigendrager;
 • een dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor.

Bij mobiele werktuigen mag de bestuurdersplaats niet meer afneembaar zijn. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor oplaadpunten uitgebreid. U mag die nu ook voor eigen gebruik inzetten. Dit geldt ook voor voertuigen die u huurt en inzet voor eigen gebruik.

Klimaat en lucht

U heeft in 2023 meer mogelijkheden voor belastingvoordeel voor het verminderen van stikstofuitstoot, zoals:

 • apparatuur voor proces-geïntegreerde emissiereductie om emissies aan de bron te voorkomen of te verminderen;
 • het maximaal te melden investeringsbedrag voor een NOx-uitstoot verminderende techniek is verhoogd van € 0,5 miljoen naar € 2 miljoen. Dit bedrijfsmiddel staat naast procesaanpassing ook aanvullende (nageschakelde) voorzieningen toe;
 • verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten voor lokale stroomvoorziening met een vermogen van 2 tot 30 kVA. Deze bieden een goed alternatief voor benzine- of dieselaggregaten. Accu’s met een hoger vermogen komen in aanmerking voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).

U heeft geen belastingvoordeel meer bij gasgestookte verwarmingsketels met een lage stikstofuitstoot. Dit is omdat er meer wordt ingezet op aardgasvrij verwarmen. Ook worden deze ketels vooral gebruikt voor ruimteverwarming en daarvoor zijn inmiddels milieuvriendelijkere alternatieven beschikbaar. De grotere (industriële) verwarmingsketels met voorzetbrander staan nog wel op de Milieulijst.

U heeft nu ook belastingvoordeel voor klimaatsystemen op basis van dauwpuntkoeling.

Gebouwde omgeving

Utiliteitsgebouwen en woningen

De bedrijfsmiddelen voor circulaire utiliteitsgebouwen en woningen zijn aangepast. De eisen voor de Nationale Milieudatabase (NMD) zijn vervangen door eisen aan de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen die toegepast worden in het gebouw.

Duurzame gebouwen

Voor duurzame gebouwen heeft u nu ook belastingvoordeel bij twee bedrijfsmiddelen volgens de Duitse certificatiemethode DGNB International. De overige bedrijfsmiddelen zijn geactualiseerd. De opties voor een dak van een gebouw met industriefunctie zijn ook uitgebreid.

Duurzame bouwmaterialen

Voor duurzame bouwmaterialen en inrichting krijgt u nu ook belastingvoordeel bij:

 • circulaire wand- of vloerpanelen met terugnamegarantie;
 • circulaire binnendeuren met terugnamegarantie;
 • houtvezelisolatieplaten op basis van reststromen.

Om klimaataanpassing te stimuleren, heeft u nu ook belastingvoordeel voor regenwaterbenutting in gebouwen. In de industrie was dit al mogelijk.

Meer informatie of advies nodig over de Milieulijst 2023?

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in met een duurzaamheidsspecialist! We beantwoorden graag al uw vragen over de bovengenoemde wijzigingen. Ook brengen zij de mogelijkheden van de MIA voor u in kaart zodat u geen enkele subsidiekans onbenut laat. Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier.

Plan een adviesgepsrek in

contact

Heeft u vragen over deze ontwikkelingen binnen de MIA en Milieulijst? Of wilt u uw investering laten toetsen op de mogelijkheden? Plan een adviesgesprek in met een duurzaamheidsspecialist:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00