CrossRoads Vlaanderen-Nederland: Financiële Ondersteuning voor Grensoverschrijdende Innovaties

In de wereld van vandaag worden innovatieve ideeën en projecten die bijdragen aan maatschappelijke transities, zoals duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid, steeds belangrijker. Als u een ondernemer bent met zo’n visionair concept, maar u heeft behoefte aan kennis, expertise en financiële ondersteuning om uw visie te realiseren, dan is CrossRoads Vlaanderen-Nederland misschien wel de juiste partner voor u. In dit artikel ontdekt u alles wat u moet weten over CrossRoads.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland in een notendop

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is onderdeel van het Europese programma Interreg Vlaanderen, dat gericht is op het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven (kmo/mkb) in Vlaanderen en Zuid-Nederland, met inbegrip van de regio’s Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland. Het programma heeft als hoofddoel innovaties te ondersteunen die zich richten op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en die waarde toevoegen aan zowel Vlaanderen als Nederland.

Maatschappelijke transitieprioriteiten

CrossRoads concentreert zich op vier belangrijke maatschappelijke transitieprioriteiten die hoog op de agenda staan in zowel Vlaanderen als Nederland: duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid.

Subsidiabele projecten

Een van de essentiële aspecten van CrossRoads is de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor innovatieprojecten die binnen deze transitieprioriteiten vallen. Subsidiabele projecten betreffen het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een duidelijke bijdrage aan een of meerdere van deze maatschappelijke transitiedomeinen. De selectie van projecten wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria, waaronder het innovatieve karakter van het project, de economische impact, de bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen, de grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking, de kwaliteit van de aanvraag en de competenties van de uitvoerders. Het betreft samenwerkingsverbanden tussen minimaal één mkb-bedrijf uit Zuid-Nederland en één kmo uit Vlaanderen, waarbij 50% subsidies worden verstrekt, tot een maximum van € 250.000 per project. Subsidiabele kosten omvatten personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers. Elk project heeft een maximale doorlooptijd van 24 maanden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor CrossRoads Vlaanderen-Nederland, moet uw bedrijf voldoen aan de EU-definitie van een kmo/mkb. Dit houdt in dat u een zelfstandig bedrijf bent met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximaal € 43 miljoen. U mag geen onderneming in moeilijkheden (OIM) zijn, wat inhoudt dat UW eigen vermogen (EV) niet kleiner mag zijn dan 50% van het geplaatst kapitaal (GK). De organisatie moet daarnaast ook gevestigd zijn in de regio Vlaanderen/Zuid-Nederland.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland aanvragen

CrossRoads zal meerdere calls houden in de periode 2023-2026, met een totaalbudget van € 10 miljoen. Er zijn twee calls per jaar en de toekenning van subsidies gebeurt op basis van een rangschikking op bovengenoemde criteria en de beschikbare middelen. Oproepen worden aangekondigd via Interreg Vlaanderen-Nederland en de projectpartners.

De eerste oproep staat open van 1 september 2023 tot en met 13 oktober 2023. Het totale subsidiebudget voor deze call bedraagt € 2.500.000, waarbij het subsidiepercentage 50% is, met een maximum van € 250.000 EFRO per innovatieproject.

Ondersteuning en advies

Heeft u vragen over CrossRoads Vlaanderen-Nederland of wilt u uw project toetsen op de mogelijkheden binnen dit programma? Neem contact met ons op via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00. Onze specialisten kijken graag met u mee.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

CrossRoads
Gerelateerde subsidie CrossRoads
Binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland staat innovatie en ontwikkeling van de r...Lees verder

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze subsidiespecialisten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00