Coronavirus & ondernemers: Maak gebruik van subsidies en financiële steun

Als ondernemer kunt u momenteel niet meer om het coronavirus heen. De pandemie zorgt ervoor dat u en vele anderen met creatieve oplossingen moet komen om de bedrijfsvoering te continueren. Opdrachten nemen gestaag af, exportproblemen duiken op en medewerkers moeten op advies van het RIVM thuiswerken.

Financieel kan deze periode best pittig zijn. Dat snappen wij. Ons advies is om zo snel mogelijk beroep te doen op alternatieve financieringsvormen die momenteel beschikbaar zijn gesteld. U voorkomt zo dat de continuering van uw bedrijf in het geding komt.

COVID-19 | miljardensteun voor ondernemers

De miljardensteun vanuit de Europese Unie en het rijk leiden tot vele maatregelen voor ondernemers om de (economische) gevolgen van het virus op te vangen. Hoewel diverse regelingen en steunmaatregelen nog verder moeten worden uitgewerkt, vindt u hier alvast een overzicht:

Beschikbare steun voor ondernemers op nationaal niveau

Belasting verlagen met WBSO | zet dit instrument juist nu slim in!

De meest bekende subsidieregeling van Nederland is de WBSO. Wist u dat u met deze regeling uw belasting verlaagt? De WBSO-subsidie is geen noodmaatregel, maar een permanente subsidieregeling die u doorlopend kunt aanvragen. U vraagt met de WBSO belastingvoordeel aan voor Research & Development werkzaamheden. U leest hier meer over de WBSO.

Verruiming van regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | € 1,5 miljard

De overheid heeft voor mkb’ers en grote bedrijven het gemakkelijker gemaakt om bankleningen en -garanties te verkrijgen. Het kabinet heeft voorgesteld het garantieplafond van de regeling te verhogen van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Met de GO-regeling geeft de overheid 50% garantie op bankleningen en -garanties. U leest hier meer over de GO-regeling.

Borgstelling MKB-kredieten: verruiming en versneld open (BMKB-C)

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen, zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) fors versoepeld. Wilt u ook onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank? Aanvragen is mogelijk vanaf 16 maart. Met de borgstelling staat de overheid garant voor 75% van het geleende bedrag. De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%. Het maximale krediet is vastgesteld op € 1,5 miljoen. Lees meer hierover op de site van RVO.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) beschikbaar voor werknemers

Als werkgever kunt u met de NOW-regeling tegemoetkoming aanvragen voor loonkosten van uw werknemers (maximaal 90%). De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die momenteel wordt ingetrokken. Een aanvraag verloopt via het UWV, de openstelling is nog niet bekend. Wel is al bekend dat omzetverlies vanaf 1 maart in aanmerking komt voor deze noodmaatregel. U leest hier meer.

Belastingprobleem of andere prioriteit door corona? | Stel uw betaling uit  

Tot slot kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor uitstel van betaling. Dit is geen regeling of instrument, maar wel een handige tip! Denk aan uitstel van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en/of loonbelasting. U moet dit verzoek schriftelijk motiveren voordat de invordering wordt stilgezet. Als u de komende maanden te laat uw belasting betaalt, dan deelt de Belastingdienst ook tijdelijk geen verzuimboete uit. Als u door de huidige situatie een lagere winst verwacht, is het aanvullend slim om een verlaging aan te vragen voor de voorlopige aanslag. U leest hier meer.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Beschikbare steun op Europees niveau n.a.v. coronavirus

EU richt het Corona Responsive Investment Initiative op

Een speciaal investeringsfonds is in het leven geroepen om de hardst getroffen plekken in de economie te ondersteunen. Het noodfonds richt zich op ondernemers en werknemers, maar ook op de gezondheidszorg. Met dit fonds stelt de Europese Commissie (EC) € 37 miljard beschikbaar. Binnen twee weken zal er een akkoord worden gegeven over de exacte invulling van het fonds door de Raad, de EC en het Europees Parlement. U lees hier meer.

De Europese Investeringsbank (EIB) gaat snel € 40 miljard vrijmaken voor het mkb

Als mkb’er kunt u tevens beroep doen op steun vanuit de EIB. Als u getroffen bent door het coronavirus, dan kunt u financiële ondersteuning krijgen: € 20 miljard beschikbaar voor garantiestellingen voor banken, € 10 miljard voor liquiditeit waarmee banken werkkapitaal kunnen verschaffen en nog eens € 10 miljard voor het opkopen van leningen met onderpand. U leest hier meer.

Brussel versoepelt tijdelijk EU-staatsteunregels

Landen kunnen bedrijven makkelijker financieel ondersteunen, doordat de afgesproken staatssteunregels zijn versoepeld. De lidstaten mogen dankzij de coronacrisis tijdelijk directe subsidies of belastingvoordelen tot € 500.000,- aan bedrijven toekennen. U leest hier meer.

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat extra obligaties kopen vanwege coronavirus

Om de Europese economie te simuleren gaat de Europese Centrale Bank € 120 miljard extra aan obligaties opkopen. Dit zijn voornamelijk bedrijfsobligaties, daarmee kunnen bedrijven die moeten of willen investeren door de huidige situatie goedkoper geld lenen. U leest hier meer.

Update 19-3: de ECB komt onverwachts met een enorme noodmaatregel en trek nog eens € 750 miljard uit voor de crisis. Dit komt boven op de maatregel van € 120 miljard die de ECB vorige week al aankondigde.

Ook de Wereldbank ondersteunt het bedrijfsleven

U kunt als ondernemer of als werknemer tot slot ondersteuning krijgen vanuit de Wereldbank. De Wereldbank heeft een steunpakket van € 14 miljard opgezet om het bedrijfsleven in getroffen te landen te ondersteunen. De Wereldbank had al € 12 miljard vrijgespeeld en is bereid om daar nog € 2 miljard bovenop te doen. Alle ingediende verzoeken worden beoordeeld op basis van vastgestelde criteria. U leest hier meer.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

 

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00