Fit & betrokken leven voor chronische patiënten

Beter Gezond stelt €3 miljoen beschikbaar voor de cofinanciering van publiek-private onderzoeksinitiatieven gericht op innovatieve oplossingen voor mensen met een chronische ziekte. Heeft u een onderzoeksinitiatief dat inzicht moet geven in hoe mensen ondanks chronische ziekten toch fit en betrokken kunnen deelnemen aan de maatschappij? Lees dan snel verder!

Betere kwaliteit van leven

Op dit moment hebben ruim acht miljoen Nederlanders een chronische ziekte. Het hebben van een chronische ziekte heeft een behoorlijke impact op de kwaliteit van het leven en op de Nederlandse economie en maatschappij. Beter Gezond heeft dan ook als uitdaging om te zorgen voor een betere kwaliteit van leven voor deze mensen. Het programma is op zoek naar innovatieve onderzoeksinitiatieven die zich richten op een patiëntgerichte out-of-the-box oplossing. Beter Gezond is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Topsector Life Sciences & Health en de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) en ondersteunt uiteindelijk één of meerdere veelbelovende initiatieven.

Selectieprocedure initiatieven

Om in aanmerking te komen voor cofinanciering dienen projecten een aantal stappen te doorlopen. Allereerst dient een korte video te worden ingezonden van maximaal twee minuten waarin u uw oplossing pitcht. In deze video geeft u aan welk onderzoek en welke allianties nodig zijn om de oplossing te realiseren. In de volgende ronde worden de veelbelovendste initiatieven gevraagd om het projectplan in detail uit te werken. De initiatiefnemers worden hierin vanuit het programma ondersteund. In de daaropvolgende ronde worden de uitgewerkte onderzoeksinitiatieven beoordeeld op kwaliteit en relevantie. De uiteindelijk gekozen initiatieven ontvangen vanuit Beter Gezond financiële steun voor de uitvoering van het onderzoek, maar ook hulp bij het zoeken naar geschikte samenwerkingspartners. Tot slot kunnen ze rekenen op lange termijn commitment; Beter Gezond helpt om de implementatie van de onderzochte oplossing te realiseren.

Voorwaarden subsidieprogramma Beter Gezond

Bent u geïnteresseerd in cofinanciering vanuit het programma Beter Gezond? Onderzoeksinitiatieven dienen aan diverse voorwaarden te voldoen. Voldoet u aan onderstaande punten? Wellicht is subsidie vanuit Beter Gezond een mooie kans!

  • Aanvragen (korte video) dient u voor 30 juni 2017 in te dienen.
  • Onderzoek moet zich richten op innovatieve ziekte-overstijgende oplossingen voor mensen met chronische ziekten.
  • Voor het onderzoeksinitiatief moet een consortium worden samengesteld waarbij minimaal twee onderzoeksinstellingen (universiteiten, universitaire ziekenhuizen, hogescholen, TO2-instituten) samenwerken met minimaal twee bedrijven.
  • Zowel onderzoeksinstellingen, bedrijven als (zorg)organisatie kunnen een aanvraag indienen.
  • Het initiatief moet een omvang hebben van tussen de € 2 en € 6 miljoen waarvan de bijdrage maximaal 50% bedraagt.

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Of wilt u uw eigen financiële situatie bespreken met een specialist? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00