Betaalbaar Wonen biedt subsidiekansen voor woningbouwprojecten van Gelderse gemeenten

Hoge huizenprijzen en lange wachtlijsten. Voor starters, alleenstaanden of jonge gezinnen is er haast geen beginnen aan bij het vinden van een betaalbare en kwalitatief goede woning. Niet alleen de krapte op de woningmarkt, maar ook het steeds uitgebreidere eisenpakket van woningen doen de huizenprijzen de lucht in schieten. De nieuwe regeling Betaalbaar Wonen komt daarom als geroepen: de provincie Gelderland biedt subsidiekansen aan gemeenten om het woningbouwproces van betaalbare woningen te versnellen.

Actieplan Wonen

De regeling sluit aan bij het door de Provinciale Staten vastgestelde Actieplan Wonen, waarmee binnen vijf jaar de bouw van zo’n 45.000 (betaalbare) woningen versneld moet worden en waar € 30 miljoen voor is vrijgemaakt. Met betaalbare woningen worden sociale huurwoningen, middenhuurwoningen (kale maandelijkse huurprijs van maximaal € 850,-) en betaalbare koopwoningen (maximale koopprijs van € 250.000,-) bedoeld. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op:

  • Infrastructurele ontsluiting;
  • Verlaging van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden;
  • Bodemsanering in een projectgebied;
  • Uitplaatsing van activiteiten die hinder veroorzaken voor woningbouw;
  • Inrichting van de openbare ruimte in een projectgebied;
  • Realiseren en behouden van betaalbare woningen in het gebied.

Vooral kleine gemeenten hebben baat bij regeling Betaalbaar Wonen

Met de landelijke regeling Woningbouwimpuls werd eerder al de aanval geopend op de woningmarkt, met name in de grotere stedelijke regio’s. Door de voorwaarden die deze regeling stelt aan bijvoorbeeld de omvang van woningbouwprojecten, konden de kleinere gemeenten hier niet of minder snel gebruik van maken. Maar juist voor die gemeenten schijnt er nu licht aan de horizon. De regeling Betaalbaar Wonen heeft betrekking op woningbouwprojecten die aanzienlijk kleiner zijn in omvang. Er is sprake van minimaal 10 sociale huurwoningen en maximaal 500 woningen in totaal, waarvan 20% sociale huurwoningen betreft.

Subsidiebijdrage

De subsidie bedraagt maximaal 70% van het publiek financieel tekort. Hierbij geldt een maximum van € 7.500,- per sociale huurwoning en een maximum van € 500.000,- per project. Een cofinanciering van 30% van het publiek financieel tekort is dus verplicht. De bouw moet binnen twee jaar na toekenning van de subsidie van start gaan en in één aangesloten bouwstroom gerealiseerd worden. De woningen moeten uiterlijk 10 jaar na de start worden opgeleverd. De huizen die bestemd zijn voor sociale verhuur dienen dat tenminste 20 jaar te blijven.

Tenderprocedure

Aanvragen kunnen in de hele maand november 2021 worden ingediend en worden na de deadline van 30 november 2021 beoordeeld en gerangschikt. In de beoordeling staan twee aspecten centraal: effectiviteit en kwaliteit. Bij effectiviteit gaat het om de bijdrage die het project levert in relatie tot het Actieplan Wonen. Een belangrijke pijler hiervan is het aantal sociale huurwoningen. Bij kwaliteit gaat het om de kwaliteitseisen van de woning, zoals duurzaamheidsaspecten of de mate van klimaatadaptatie.

Meer weten over Betaalbaar Wonen?

Bent u bezig met een project dat aansluit bij de bovengenoemde problematiek en dus mogelijk in aanmerking komt voor deze subsidie? Of heeft u behoefte aan meer informatie over Betaalbaar Wonen? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u meer weten over de regeling Betaalbaar Wonen? Neem dan contact op voor meer informatie?

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00