MIA \ VAMIL Hoofdstuk 1: Grondstoffen- en watergebruik

Milieu-investeringsaftrek (MIA)Hoofdstuk 1: Grondstoffen- en watergebruik is gericht op bedrijfsmiddelen die te maken hebben met bio-based economy, het slimmer maken en gebruiken van producten, hernieuwbare grondstoffen, preventie van water- en grondstoffengebruik, vervanging van niet-duurzame grondstoffen, recycling, afvalverwerking en waterzuivering.

Focusgebied

In de Milieulijst 2021 zijn extra mogelijkheden opgenomen voor circulair ondernemen. Nieuw op de lijst zijn bijvoorbeeld productieapparatuur voor recyclebare kunststof verpakkingen en voorzieningen voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen.

Thema’s Grondstoffen- en watergebruik

 • Biobased Economy: Vervangen van fossiele grondstoffen voor biomassa als grondstof o.a. raffinage van biomassastromen (zoals gras), biochemie of de toepassing van natuurlijke vezels, Productieapparatuur voor (producten van) bioplastics
  • Carbon Capture and Utilisation (CCU) en het inzetten van CO2 als grondstof in de chemische industrie
  • Beperken van broeikasgasemissies; Beperken van stikstof- en overige emissies
 • Producten slimmer maken en gebruiken (refuse, rethink, reduce)
 • Levensduur verlengen: Bijvoorbeeld productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik
 • Recycling: Denk onder andere aan investeringen in nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur of terugwinningsinstallaties voor grondstoffen uit afvalwater
 • Toepassen van recyclaat: Investeringen in onder andere verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen of plastic zwerfafval
 • Betere afvalscheiding: Bijvoorbeeld afvalscheidingsinstallaties op basis van enzymen
 • Voorkomen van emissies uit afvalstoffen: Bijvoorbeeld productieapparatuur voor het vervangen van (potentiële) ZZS, nanodeeltjes of microplastics

MIA investeringscontrole?

Wilt u direct – en vrijblijvend – weten of uw investering in aanmerking komt voor fiscaal voordeel? Wij helpen u graag verder! Vul dan onderstaande velden in.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00