Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Voor wie?

Innovatieve bedrijven

Voor wat?

De verduurzaming van de scheepsbouw

Subsidiebijdrage

25% van de subsidiabele kosten

Advies over SDS

Wilt u uw schepen of offshore-constructie verduurzamen? Maak dan gebruik van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)! Met behulp van deze subsidieregeling kunt u technologieën testen om bijvoorbeeld CO2-uitstoot te verminderen of (onderwater-)geluidsproductie te verlagen.

Waarom deze subsidie aanvragen?

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 1,25 miljoen per project. Een mooie bijdrage waarmee u uw duurzaamheidsambities kunt realiseren. Ook vermindert u met behulp van subsidies het financiële risico.

Voorwaarden van Subsidie Duurzame Scheepsbouw

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt uw aanvraag getoetst op de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Daarnaast wordt uw project ook getoetst op de volgende criteria:

  • Innovativiteit;
  • Duurzaamheid;
  • Economisch perspectief;
  • Kwaliteit van de aanvraag.

Meer informatie over Subsidie Duurzame Scheepsbouw

Laat uw project of organisatie toetsen op de subsidiemogelijkheden. Onze specialisten kijken dan of deze in aanmerking komt voor subsidie. Neem voor meer informatie contact op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via het formulier onderaan deze pagina.

contact

Wilt u uw steentje bijdragen aan het verduurzamen van de scheepsbouw? Maak dan slim gebruik van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw. Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: