Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA)

Voor wie?

Bedrijven

Waarvoor?

Het aanleggen of uitbreiden van laadinfrastructuur voor zwaar vervoer

Totaalbudget

€ 15 miljoen

Aanvragen?

1 oktober t/m 31 december 2024

SPULA advies

De Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA) is bedoeld voor bedrijven die laadinfrastructuur voor zware elektrische voertuigen gaan aanleggen of uitbreiden. Hiermee wil de Nederlandse overheid het kip-en-eiprobleem doorbreken: zonder laadinfrastructuur investeren transportbedrijven niet in elekrtische voertuigen, en geen elekrtische voertuigen op de weg betekent geen laadinfrastructuur. Met de SPULA subsidie wordt op deze manier de transitie naar emissievrij zwaar vervoer gestimuleerd. Er is in totaal € 15 miljoen budget beschikbaar en aanvragen kan van 1 oktober t/m 31 december 2024.

Waar moet de laadinfrastructuur aan voldoen?

De SPULA subsidie is aan te vragen voor kosten die worden gemaakt om laadinfrastructuur voor zware elektrische voertuigen aan te leggen of uit te breiden. Het moet gaan om laadpunten die zich bevinden op een publiek toegankelijke locatie die altijd beschikbaar is. Daarnaast moet de laadinfrastructuur aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Netaansluiting: minimaal 600 kVA.
 • Laadstations:
  • Minimaal 1.400 kW aan laadstations met een vermogen van 200 kW of meer.
  • Minimaal 2 laadstations met een vermogen van 350 kW of meer.
 • Connectoren: Een CCS- of MCS-connector voor alle laadpunten.
 • Fundering: moet geschikt zijn voor voertuigen van ten minste 50 ton bij alle laadpunten.
 • Doorrijhoogte: minimaal 4,2 meter bij alle laadpunten.
 • Ruimte: Fysieke ruimtes bij alle laadpunten voor het laden van een trekker met opleggercombinatie van 16,5 meter.
 • Internetverbinding: Laadinfrastructuur die altijd met het internet is verbonden en waarbij de communicatie verloopt volgens het Open Charge Point Protocol versie 1.6 met CS-certificaat of hoger.

Als het vanwege onvoldoende netcapaciteit nodig is om gebruik te maken van een stationaire batterij, kan daar per laadlocatie aanvullende subsidie voor worden aangevraagd.

Bijdrage en aanvraag SPULA subsidie

De subsidiebijdrage voor laadstations is afhankelijk van het vermogen:

 • 200 kW tot 350 kW: € 19.000,-
 • Vanaf 350 kW: € 43.000,-

Het maximum vermogen dat wordt vergoed is 3.600 kW per laadlocatie. Aanvullende subsidie voor een stationaire batterij bedraagt € 80 per kWh opslag, waarbij maximaal 1.400 kWh wordt vergoed. Het plaatsen van meer vermogen of capaciteit dan de maxima is toegestaan, maar hierover is geen subsidie beschikbaar.

Voorwaarden 

U kunt per kalenderweek 2 aanvragen indienen, waarvan één aanvraag per laadlocatie. Per tweecijferig postcodegebied wordt er maximaal 3 keer subsidie verleend. Overige belangrijke voorwaarden zijn:

 • Per aanvraag moet minimaal €25.000,- subsidie worden aangevraagd;
 • Binnen 24 maanden na verlening van de subsidie moeten de laadpunten volledig klaar zijn voor gebruik;
 • Voor de laadstations mag er alleen sprake zijn van hernieuwbare energie;
 • Prijzen voor het laden zijn redelijk, gemakkelijk, duidelijk vergelijkbaar, transparant en niet-discriminerend.

Beoordeling van aanvragen

Volledige aanvragen worden per datum op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Wanneer er op dezelfde dag voor meer dan 3 laadlocaties per tweecijferig postcodegebied subsidie wordt aangevraagd, wordt er geloot. Is het subsidieplafond bereikt maar kan de subsidie voor minstens 70% worden verstrekt? Dan wordt er met de aanvrager overlegd.

Subsidieondersteuning bij uw SPULA aanvraag

Voor een grote kans op toekenning van de SPULA subsidie is het belangrijk dat uw subsidieaanvraag volledig en tijdig wordt ingediend. Kunt u hierbij hulp gebruiken? Onze ervaren specialisten staan klaar om u te ondersteunen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via info@hezelburcht.com of bel naar 088 495 20 00.

Contact

Neem contact op voor meer informatie over de Subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur zwaar vervoer (SPULA):

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00