Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie

Voor wie?

Gemeenten in Nederland

Voor wat?

Verduurzamen van woningen door middel van isolatie

Subsidie aanvragen?

Vanaf 1 juli 2024 tot en met 31 oktober 2024

Hulp nodig?

Subsidieregeling Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie maakt het voor gemeenten mogelijk om een eigen isolatieprogramma op te stellen voor inwoners met een slecht geïsoleerde koopwoning. Hierdoor kunnen gemeenten, inwoners ondersteunen die moeite hebben hun koopwoning te verduurzamen. Deze regeling is aan te vragen door gemeenten.

Wat is de SPUK Lokale Aanpak Isolatie

Subsidieregeling Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie is een onderdeel van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Het doel van deze Subsidieregeling Specifieke Uitkering is om voor het jaar 2030 minimaal 750.000 slecht geïsoleerde koopwoningen te verbeteren. Gemeenten kunnen een subsidieaanvraag doen om inwoners te helpen met woningisolatie.

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie?

SPUK Lokale Aanpak Isolatie is beschikbaar voor alle gemeenten in Nederland. Hierbij moeten gemeenten zelf een project opzetten en organiseren om slecht geïsoleerde koopwoningen te verduurzamen. Binnen deze regeling is het mogelijk om samen te werken met andere gemeenten of uitvoerende partijen.

Budget

In het jaar 2024 is er een totaal budget beschikbaar gesteld van € 674.100.000,-. Van dit bedrag wordt er € 25,5 miljoen gereserveerd voor doe-het-zelf projecten. Het subsidiebudget kan worden ingezet voor de volgende activiteiten:

 • Energiebesparende isolatiemaatregelen
 • Eventueel samen met energiezuinige ventilatiemaatregelen
 • Ondersteuning van eigenaar-bewoners of gemengde verenigingen bij het verduurzamen
 • Gemeentelijke uitvoeringskosten, zoals een projectleider of overheadkosten

Per gemeente wordt er een subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gebaseerd op basis van de kwaliteit van het desbetreffende woongebied. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het aantal slecht geïsoleerde koopwoningen binnen de gemeente.

Voorwaarden

Om subsidie te ontvangen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U isoleert daadwerkelijk het aantal slecht geïsoleerde woningen dat u opgeeft bij uw subsidieaanvraag. Hierbij gebruikt u energiebesparende isolatiematerialen.
 • Minimaal 80% van de koopwoningen die u isoleert heeft een WOZ-waarde lager dan € 429.300, of lager dan de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen in uw gemeente.
 • Bij het aanvragen van doe-het-zelfbudget wordt dit gehele budget voor doe-het-zelf projecten gebruikt
 • De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd worden op of na 1 januari 2023 uitgevoerd
 • De activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd worden uiterlijk uitgevoerd voor:
  • Tranche 1: 31 december 2026
  • Tranche 2: 31 december 2027

Voor tranche 1 mag er maximaal 3 keer uitstel aangevraagd worden van maximaal één jaar. Voor tranche 2 is dit maximaal 2 keer één jaar.

 • De slecht geïsoleerde koopwoning is eigendom van een eigenaar-bewoner of van een lid van VvE, wooncoöperatie of woonvereniging.
 • Zolang het isolatieprogramma wordt uitgevoerd moet er twee keer in het jaar een voortgangsrapportage gemaakt worden.
 • SPUK Lokale Aanpak Isolatie wordt door de gemeente zelf aangevraagd. Bij samenwerking met andere gemeenten vraagt iedere gemeente dit zelf aan. Hierbij mogen wel dezelfde documenten worden aangeleverd.

Wat valt onder ‘slecht geïsoleerd’?

SPUK Lokale Aanpak Isolatie kan aangevraagd worden om slecht geïsoleerde koopwoningen van huishoudens in energiearmoede aan te pakken. Een slecht geïsoleerde koopwoning heeft een energielabel van D of lager of bevat twee van de volgende punten:

 • Slecht geïsoleerde vloer of bodem
 • Slecht geïsoleerde gevel, waaronder de spouwmuur
 • Slecht geïsoleerd dak of zolder
 • Slecht geïsoleerde ramen, panelen in kozijnen of deuren

Subsidiemogelijkheden ontdekken

Bij het opzetten van een plan van aanpak om uw gemeente te verduurzamen komen veel verschillende elementen kijken. Om optimaal profijt te behalen is het belangrijk om alle mogelijkheden af te wegen, waaronder de mogelijke subsidies voor gemeenten. Onze specialisten hebben veel kennis en ervaring op gebied van subsidiemogelijkheden en helpen u graag verder. U kunt vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten om uw subsidiemogelijkheden te bespreken. U kunt contact opnemen via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

Contact

Wilt u sparren over uw subsidiemogelijkheden? Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00