LIOF – LimburgToekomstbestendig

Voor wie?

Limburgse start-ups, scale-ups en mkb’ers

Voor wat?

Innovatieve producten, diensten of processen

Doelstelling

Een slim, duurzaam en gezond Limburg

Advies over deze subsidie

Hét meerjarige programma van LIOF voor innovatieve Limburgse ondernemers. Bent u bezig met de ontwikkeling van een product, proces, of dienst die bij kan dragen aan een toekomstbestendige economische structuur voor Limburg? Ontdek of uw innovatie dan aansluit bij het programma LimburgToekomstbestendig en één van de drie financieringsinstrumenten.

Waarom deelnemen?

Het programma is op zoek naar innovatieve producten, diensten of processen die en bijdrage kunnen leveren aan een slim, duurzaam en gezond Limburg. Uw innovatie kan bijvoorbeeld bijdragen aan de duurzaamheidstransitie of het optimaliseren van processen middels software en/of hardware. Of heeft deze een (in)direct effect op een betaalbaar en kwalitatief goed gezondheidssysteem? Maak dan met uw project een maatschappelijk impact!

Voor wie?

LimburgToekomstbestendig staat open voor innovatieve Limburgse start-ups, scale-ups en mkb’ers in vrijwel alle sectoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de industrie, logistiek, agrofood, bouwnijverheid, waterbedrijven, afvalbeheer en energievoorziening. Zolang uw innovatie bijdraagt aan maatschappelijke opgaven rondom slim, duurzaam en gezond kan deze in aanmerking komen voor één van de financieringsinstrumenten.

De drie financieringsinstrumenten

CollectiefProject

  • Het ontdekken van kansen: vanuit het CollectiefProject worden deelnemende MKB-bedrijven gestimuleerd om individueel of samen met andere bedrijven bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven ‘Duurzaam, Slim en Gezond’. Dit instrument is voornamelijk gericht op het in kaart brengen van kansen en behoeften.
  • De subsidiebijdrage bedraagt 75% van de (externe) kosten tot maximaal € 7.500,-.

AdviesProject

  • Benieuwd naar de haalbaarheid (technisch, markttechnisch of economisch) van uw product, proces of ketenontwikkeling? Win advies in van een externe deskundige.
  • De subsidiebijdrage bedraagt 50% tot maximaal € 7.500,-, voor het dekken van de kosten voor het inwinnen van advies.

InnovatieProject

  • Vanuit dit instrument wordt u ondersteund bij het ontwikkelen van een prototype van een innovatie.
  • De subsidiebijdrage bedraagt 35% van de kosten tot maximaal € 50.000,-.

Optimale subsidieondersteuning

Naast dat Hezelburcht op nationaal en Europees vlak actief is, hebben onze specialisten ook veel ervaring opgedaan van regionale programma’s en projecten. Lees hier bijvoorbeeld hoe zij Van Aarsen International hebben ondersteund bij het realiseren van een grootschalig innovatieproject middels het LIOF subsidieprogramma LimburgMakers 2.0.

Heeft u verdere vragen over het programma of de instrumenten? Of wilt u meer weten over onze diensten? Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Vragen over deze regeling? Onze specialisten staan u graag te woord! Neem contact op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com. Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: