Investeren in groen-economisch herstel

Voor wie?

Landbouwers die willen verduurzamen

Voor wat?

Duurzaamheidsinvesteringen

Subsidiebijdrage

€ 35,5 miljoen

Advies over deze subsidie

Wilt u uw landbouwbedrijf gaan verduurzamen? Maar heeft u net dat ene financiële zetje nodig om dat te kunnen doen? Vraag dan subsidie aan voor uw duurzaamheidsinvestering met de subsidie Investeren in groen-economisch herstel. U kunt subsidie ontvangen voor diverse duurzaamheidsmaatregelen. Denk aan de inzet van drones bij het bestrijden van plagen en ziekten. Of het gebruik en opladen van elektrische werktuigen zodat u uw werkzaamheden nog duurzamer kunt uitvoeren.

Voor wie is Investeren in groen-economisch herstel interessant?

Deze regeling is bestemd voor landbouwers die hun bedrijf willen verduurzamen. De subsidie bedraagt 60% van de kosten, maar kan zelfs nog hoger oplopen (75%) als een bedrijfshoofd binnen uw landbouwbedrijf jonger dan 41 jaar is. Wel wordt er vereist dat uw investering tenminste € 25.000 bedraagt en de maximale subsidie die u kunt ontvangen is € 150.000.

Subsidiabele investeringen

U kunt subsidie ontvangen voor diverse duurzaamheidsinvesteringen die vallen binnen een van de volgende categorieën:

  • Categorie A: Precisielandbouw en Smart farming
  • Categorie B: Digitalisering
  • Categorie C: Water, droogte, verzilting
  • Categorie D: Duurzame bedrijfsvoering
  • Categorie E: Natuur inclusieve landbouw en kringlooplandbouw

Binnen deze categorieën vallen ruim 38 investeringen waarvoor u subsidie kunt ontvangen. Bekijk hier de volledige lijst met investeringen.

Subsidie aanvragen?

Wij helpen u graag bij het verduurzamen van uw landbouwbedrijf. Neem contact met ons op om te ontdekken of de duurzaamheidsinvestering die u in gedachten heeft in aanmerking komt voor subsidie vanuit Investeren in groen-economisch herstel. Neem contact op voor een adviesgesprek via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00.

contact

Heeft u subsidieadvies of -ondersteuning nodig? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: