Innovative Medicines Initiative (IMI)

Het Innovative Medicines Initiative (IMI) is een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie (EU) en de Europese farmaceutische industrie. Het initiatief heeft als doel om de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers te verbeteren. IMI faciliteert samenwerking tussen industrie, universiteiten, biotechbedrijven, regelgevers, patiëntenorganisaties en NGO’s.

Projecten gericht op het oplossen van knelpunten binnen het huidige proces van geneesmiddelenontwikkeling komen in aanmerking voor subsidie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verkrijgen van nieuwe wetenschappelijke inzichten of het beschikbaar stellen van benodigde middelen. Met een budget van wel € 5.3 miljard (deels gefinancierd vanuit Horizon 2020) staat IMI bekend als het grootste biofarmaceutische samenwerkingsverband tussen publieke en private organisaties!

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

IMI2 – Call 20 (open)

Binnen IMI2 Call 20 ligt de focus op de volgende onderwerpen:

 • de ontwikkeling van behandelingen voor artritis psoriatica en tuberculose;
 • vaccinontwikkeling;
 • bestralingsbehandeling van slokdarmkanker;
 • het tegengaan van afstotingen van bestralingsbehandeling;

het verbeteren van de productie van geneesmiddelen op proteïne basis.

Voorwaarden IMI Call 20

 • Een consortia bestaat uit academische instellingen, mkb’ers en/of non-profit organisaties.
 • Consortium partners gevestigd in een EU lidstaat of ander bijbehorend land komen in aanmerking. Rechtsgeldige instanties uit associated countries of een ander land komen alleen onder specifieke voorwaarden in aanmerking voor financiering.
 • Een consortia moet uit tenminste 3 onafhankelijke rechtsgeldige instanties, gevestigd in tenminste 3 verschillende EU lidstaten of bijbehorende landen bestaan.
 • De financieringspercentage is 100%.
 • Voor verdere criteria, financieringspercentages en technology readiness levels wordt er gekeken naar regelgeving van Horizon 2020.

De deadline voor de calls zijn 21 april 2020 (fase 1, gesloten) en 5 november 2020 (fase 2).

IMI2 JU – Call 21 Ontwikkeling van therapeutische en diagnostische middelen ter bestrijding van het coronavirus (gesloten)

Naar aanleiding van de huidige wereldwijde pandemie heeft IMI een extra call geopend. Hiermee ondersteunt IMI onderzoek en ontwikkeling naar geneesmiddelen, diagnose technologieën en andere activiteiten gericht op het virus.

Doel van de call: samenwerkingsverbanden tussen publieke en private organisaties stimuleren en zodoende versnelde ontwikkeling van geneesmiddelen en diagnoses door te voeren. Verder wil IMI bijdragen aan het inperken van de huidige uitbraak en toekomstige uitbraken tegengaan.

Uw IMI project moet voldoen aan tenminste een van de onderstaande criteria:

 • De ontwikkeling van antivirale middelen en andere geneesmiddelen gericht op de huidige COVID-19 uitbraak.
 • De ontwikkeling van therapeutische middelen die inspelen op de huidige en/of toekomstige coronavirus uitbraken.
 • De ontwikkeling van diagnose middelen waarmee patiënten snel gecheckt kunnen worden. Deze middelen zijn gebaseerd op bestaande technologieën.
 • De ontwikkeling van snelle en betrouwbare methoden om dragers van COVID-19 en individuen met symptomen te kunnen detecteren.

Preventieve vaccinaties zijn uitgesloten van deelname aan deze call. Om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidie moet een consortium bestaan uit tenminste 3 onafhankelijke rechtsgeldige instanties, ieder gevestigd in een ander lidstaat of bijbehorend land. Deze call is gesloten.

Nieuwe calls 22 en 23 (open)

IMI is voornemens om twee nieuwe calls te lanceren op 22 en 23 juni 2020. De voorlopige callteksten zijn net gepubliceerd. Let op: het is mogelijk dat de definitieve call tekst significant verandert ten opzichte van de huidige teksten.

IMI2-Call 22 is single-stage en bedoeld voor voorstellen die onderzoeksactiviteiten ondersteunen voor bepaalde lopende IMI2 projecten. IMI2- call 23 is een standard, two-stage call.

De onderwerpen voor call 22 en 23 zijn hieronder kort weergegeven:

 • Terugkerende klinische data trial om deelnemers met een framework dat aan de GDPR richtlijnen voldoet te onderzoeken.
 • Modelleren van de impact van monoklonale antilichamen en vaccins op de vermindering van antimicrobiele resistentie.
 • Een platform voor het ontdekken en valideren van biomarkers die medicijnontwikkeling voor neurodegeneratieve ziekten mogelijk maken.
 • Optimale behandeling van patienten met solide tumoren in Europa via Artificial Intelligence.
 • Het versnellen van de diagnose van zeldzame ziekten bij pasgeborenen via genetische screening en digitale technologie.
 • Modelleren van factoren die therapietrouw bij patienten beinvloeden.
 • Beperkte call om de impact van IMI2 JU doelen en wetenschappelijke prioriteiten te maximaliseren.

Lees hier meer over de inhoud van deze calls.

De deadline voor call 22 is op 29 september 2020. De deadline voor call 23 is op 29 september 2020 (fase 1) en 17 maart 2021 (fase 2). Meer weten over deze calls? Neem contact op!

Meer informatie over IMI?

Wilt u graag weten of uw project of onderzoek voldoet aan de criteria? Onze specialisten hebben veel ervaring in het opstellen van subsidieaanvragen. We ondersteunen u graag bij uw het gehele proces. Neem contact op voor meer informatie!

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden vanuit IMI voor uw organisatie? Neem contact op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00