Innovative Health Initiative (IHI)

Voor wie?

Organisaties in de farmaceutische sector

Voor wat?

Onderzoeksprojecten

Voorgesteld budget

€ 2,4 miljard

Advies over IHI

Het Innovative Health Initiative (IHI) is de opvolger van Innovative Medicines Initiative (IMI). Ook dit programma faciliteert onderzoek en innovatie op het Europees niveau met als doel het creëren van een sterk ecosysteem binnen de farmaceutische industrie. Uw innovatie kan hieraan een bijdrage leveren als deze veilig, effectief, mensgericht en kostenefficiënt is. Belangrijke onderzoeksgebieden zijn preventie, diagnostiek, behandeling en ziektemanagement.

Wat is er momenteel bekend over het Innovative Health Initiative?

Focusgebied

IHI is een samenwerkingsverband tussen de Europese Unie (EU) en Europese farmaceutische partners uit de industrie: COCIR, EFPIA, EuropaBio, MedTech Europe en Vaccines Europe. Het initiatief heeft als doel om de gezondheid en het welzijn van de Europese burgers te verbeteren. Het stimuleren van een betere gezondheidszorg staat voorop. Het is van groot belang dat projecten gericht zijn op de ontwikkeling van veiligere en effectievere gezondheidsmiddelen of -oplossingen die onvervulde behoeften op het gebied van volksgezondheid beantwoorden.

Aanvullend komt er een grotere focus te liggen op sector-overschrijdende projecten waarbij de biofarmaceutische sector, de biotechnologie en de medische technologie zijn betrokken, maar ook bedrijven die actief zijn op digitaal gebied.

Voor wie is IHI?

IHI zal net als haar voorganger samenwerking faciliteren tussen bijvoorbeeld de industrie, universiteiten, onderzoeksorganisaties, mkb’ers, grote bedrijven en andere stakeholders op het gebied van gezondheid. Subsidieaanvragen kunnen ingediend worden door consortia bestaande uit minimaal 3 onafhankelijke entiteiten uit de verschillende EU lidstaten of geassocieerde landen.

Voorgestelde thema’s

Er zullen zowel single-stage als two-stage calls worden gelanceerd. De volgende thema’s worden naar verwachting in de eerste calls opgenomen:

Single-stage call

  • Innovatieve patiëntgerichte zorgtrajecten voor patiënten met neurodegeneratieve ziekten en comorbiditeiten;
  • Next generation beeldvorming en image-guided diagnose en therapie in kankerpatiënten;
  • Precisie-oncologie: innovatieve patiëntgerichte, multimodale therapieën tegen kanker;
  • Toegang tot en integratie van heterogene gezondheidsgegevens voor een betere gezondheidszorg in gebieden met grote onvervulde volksgezondheidsbehoeften.

Two-stage call

  • Nieuwe instrumenten voor de voorspelling, preventie en monitoring van cardio-metabole ziekten, inclusief secundaire manifestaties, om tijdig ingrijpen mogelijk te maken;
  • Versterking van de EU op het gebied van klinische ontwikkeling en innovatie: Geharmoniseerde methodologie om de toepassing van vroege haalbaarheidsstudies te bevorderen.

Budget

Er is een budget voorgesteld van € 2,4 miljard:

  • De EU levert een bijdrage van € 1,2 miljard vanuit het Horizon Europe programma;
  • De partners uit de industrie leveren een bijdrage van € 1 miljard;
  • Tot slot is de Europese Commissie bereid om deze bijdrage aan te vullen met € 200 miljoen.

Meer informatie over het Innovative Health Initiative?

Wilt u graag meer te weten komen over de subsidiekansen van IHI voor uw project? Onze specialisten ondersteunen u graag! Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

contact

Heeft u vragen over dit programma of bent u benieuwd naar andere interessante subsidiekansen? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: