European Urban Initiative (EUI)

Voor wie?

Elke stedelijke autoriteit, vereniging, groepen van stedelijke autoriteiten, of lokale administratieve organisaties van steden met ten minste 50.000 inwoners

Voor wat?

Innovatieve oplossingen voor duurzame stedelijke ontwikkeling

Budget

€ 450 miljoen

Wanneer aanvragen?

31 mei t/m 5 oktober 2023

Advies over EUI

Het European Urban Initiative (EUI) is een nieuw instrument voor projecten die de uitdagingen in stedelijke gebieden in de Europese Unie (EU) aanpakken. Om in aanmerking te komen voor subsidie vanuit dit programma moet uw project bijdragen aan het versterken van geïntegreerde en participatieve benaderingen van duurzame stedelijke ontwikkeling en zorgen voor een sterkere verbintenis met het EU-beleid, met name het cohesiebeleid. Het initiatief zal steden ondersteunen bij het aangaan van de komende uitdagingen en hen helpen om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Voor wie is het European Urban Initiative?

Het programma is vooral interessant voor kleine en middelgrote steden. Stedelijke autoriteiten, verenigingen, groepen van stedelijke autoriteiten of plaatselijke administratieve organisaties van steden met ten minste 50.000 inwoners kunnen een aanvraag indienen. De projectresultaten kunnen op verzoek met andere lidstaten worden gedeeld om zo de internationale stedelijke samenwerking in de EU te bevorderen.

Doelstellingen van het European Urban Initiative:

Het EUI zal bestaan uit twee onderdelen, die gericht zijn op specifieke doelstellingen van het EUI. Deze onderdelen zijn:

  • ondersteuning van innovatieve acties;
  • steun voor capaciteits- en kennisopbouw, territoriale effectbeoordelingen, beleidsontwikkeling en communicatie.

In de loop van het programma zullen diverse oproepen worden gepubliceerd om specifieke uitdagingen in steden aan te pakken. Dit zullen uitdagingen zijn die binnen de bovengenoemde onderdelen passen.

Bovendien zal het EUI verschillende sector overschrijdende thema’s omtrent financiering aanpakken, zodat steden de doelstellingen kunnen bereiken. In het kader van het cohesiebeleid zal het EUI bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van een geïntegreerde, participatieve en plaatsgebonden ontwikkeling van steden. De projecten moeten een antwoord bieden op de economische, ecologische, klimatologische, demografische en sociale uitdagingen waarmee stedelijke gebieden worden geconfronteerd. Daarnaast zal het EUI maatschappelijke uitdagingen aanpakken die gepaard gaan met de overgang naar een klimaatneutrale economie en een digitale samenleving. Er zal ook aandacht worden besteed aan de relaties tussen zowel stad en platteland als kleine en middelgrote steden.

De aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit drie fasen:

  • een eerste check of uw project aan de voorwaarden voldoet;
  • een strategische beoordeling; en
  • een operationele beoordeling.

Na elke fase wordt meegedeeld of uw project doorgaat naar de volgende fase.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen?

Vanaf 31 mei tot en met 5 oktober 2023 kunt u European Urban Initiative aanvragen. Uw project moet gericht zijn op een van de volgende drie onderwerpen:

  • Greening cities: het experimenteren met en leveren van tastbare innovatieve oplossingen op het gebied van groene infrastructuur om de uitdagingen op het gebied van biodiversiteit, vervuiling, hulpbronnen en klimaat beter aan te pakken.
  • Duurzaam toerisme: ondersteuning van groene en digitale transformatie en veerkracht van het ecosysteem van het toerisme op lange termijn.
  • Talent benutten in krimpende steden: met name in regio’s die de Europese Commissie in de mededeling ‘Talent benutten in de regio’s van Europa’ heeft aangewezen, om talent te behouden en aan te trekken.

Hezelburcht ondersteunt u bij het aanvragen van European Urban Initiative

Hezelburcht heeft ruime ervaring met het aanvragen van subsidies namens stedelijke overheden. Daarnaast hebben wij veel kennis van Europese subsidies en zijn wij u graag van dienst bij een EUI-aanvraag. Heeft u nog vragen over EUI of onze dienstverlening? Aarzel niet om contact op te nemen via info@hezelburcht.com of 088 495 20 00! Onze specialisten staan u graag te woord tijdens een vrijblijvende kennismaking.

contact

Advies nodig over European Urban Initiative? Neem contact op via info@hezelburcht.com, bel direct naar 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: