AMIF

Voor wie?

Overheden en instanties, NGO’s, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen

Voor wat?

Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van veiligheid en migratie

Budget 2021- 2027

Circa € 195 miljoen

Advies over AMIF

AMIF (Europese Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) is gericht op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van veiligheid en migratie. Voor de subsidieperiode 2021-2027 is er in totaal ruim € 195 miljoen beschikbaar. Overheden en instanties, NGO’s, humanitaire organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen.

AMIF: Beter beleid voor asiel en immigratie

Een efficiënte omgang met migratiestromen en de uitvoering, versterking en ontwikkeling van een geïntegreerde Europese aanpak is het belangrijkste doel van het AMIF. Het fonds richt zich op vier thema’s:

  • Asiel en opvang: het ontwikkelen van een Europees beleid op het gebied van asiel en opvang dat efficiënt en uniform zal worden toegepast.
  • Reguliere migratie: gericht op het versterken van de economische positie van Nederland door het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennismigranten en werkgevers.
  • Integratie: een bijdrage leveren aan het maatschappelijke doel van inburgering: alle inburgeringsplichtigen doen snel een volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij.
  • Terugkeer: het stimuleren en vergemakkelijken van de terugkeer van migranten naar hun land van herkomst.

Heeft u advies of ondersteuning nodig?

Onze specialisten staan u graag te woord! Zij vertellen u graag meer over onze diensten of de subsidiemogelijkheden. Neem gerust contact op voor een adviesgesprek via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com.

gerelateerd aan deze subsidie

contact

Heeft u advies nodig over AMIF of andere subsidiemogelijkheden? Neem contact met ons op via 088 495 20 00 of info@hezelburcht.com voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek! Of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier: