Woonplus

Woningcorporatie Woonplus wil haar vastgoedbezit in de wijk Groenoord in Schiedam verduurzamen door de woningen gereed te maken voor aansluiting op het warmtenet. In Zuid Holland is veel restwarmte beschikbaar voor de verwarming van gebouwen. Via Leiding over Noord wordt de restwarmte getransporteerd naar Schiedam. Op dit moment is de voornaamste bron de afvalverbranding. In de toekomst zullen de bronnen verder verduurzaamd worden met bijvoorbeeld industriële restwarmteVia Leiding over Noord wordt de restwarmte uit de haven aangevoerd, waarbij er voor Groenoord een speciale aftakking komt. Hezelburcht heeft – middels subsidieondersteuning – Woonplus ondersteunt om dit financieel te realiseren. 

EFRO subsidie voor warmtenet Groenoord 

Voor het project, waarbij 900 woningen bouwkundig en installatietechnisch gereed gemaakt worden voor aansluiting op het warmtenet, is een EFRO subsidie toegekend van ruim € 3,6 miljoen. Provincie Zuid-Holland heeft speciaal voor warmtenetten budget beschikbaar gesteld. Medio februari 2020 is de beschikking definitief gemaakt door de autoriteiten.  

Succesvolle samenwerking Woonplus en Hezelburcht 

Het was een intensief subsidieproject. EFRO vereist veel informatie en een uitgebreid financieel en inhoudelijk projectplan. Dankzij een uitstekende samenwerking tussen Woonplus en Hezelburcht is de aanvraag goed verlopen, ondanks de complexiteit ervan. Woonplus leverde de benodigde informatie en Hezelburcht verwerkte deze informatie in de juiste EFRO formats. Denk daarbij aan een projectplan, een business case en een begroting. Tezamen met alle verplichte en facultatieve bijlagen is er een groot aanvraagpakket via de EFRO portal ingediend. Dankzij deze subsidietoekenning kan Woonplus starten met het aanpassen van de woningen. Zo moeten zij de woningen klaarmaken voor aansluiting op het warmtenet en moet alles gereed zijn voor elektrisch koken. 

Nazorg | Hezelburcht blijft betrokken 

Hezelburcht zal ook in de nazorg betrokken worden bij de bewaking van het EFRO verantwoordingstraject. Zo zorgt Hezelburcht samen met Woonplus voor een goed financieel en inhoudelijk projectdossier dat voldoet aan de Europese regelgeving. Een succesvolle samenwerking voor een mooi project!   

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00