Vrije Universiteit Amsterdam – Prof. Dr. Frank van Harmelen

Hybrid Intelligence

Hybride Intelligentie (HI) is de combinatie van menselijke en machinale intelligentie, die het menselijk intellect uitbreidt in plaats van het te vervangen. HI houdt rekening met menselijke expertise en intentionaliteit bij het nemen van zinvolle beslissingen en het uitvoeren van passende handelingen, samen met ethische, juridische en maatschappelijke waarden.

Het doel van HI is het ontwerpen van Hybride Intelligente systemen, een benadering van Kunstmatige Intelligentie die de mens centraal stelt en de koers van de huidige AI-revolutie bijstelt.

Onderzoekslijnen omvatten:

 • Collaboratieve HI
 • Adaptieve HI
 • Verantwoordelijke HI
 • Verklarende HI

Ondersteuningstaken Hezelburcht

 • Het geven van advies over de strategie en inhoud van het voorstel
 • Het toetsen en het geven van suggestie ter verbetering van de C.V. ’s van wetenschappers
 • Het beschrijven van de organisatie en procedures
 • Het beschrijven van de toepassing van de kennis
 • Het vervaardigen van de begroting

Resultaat

Met de toegekende subsidie is het HI centre opgericht waaraan 6 universiteiten deelnemen. De subsidie wordt gebruikt voor onderzoek in de eerder genoemde vier onderzoekslijnen.

Aanvrager

 • Prof. Dr. Frank van Harmelen, Vrije Universiteit Amsterdam

Consortium

 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit Groningen
 • Universiteit Leiden
 • Technische Universiteit Delft
 • Universiteit Utrecht

Subsidie

Subsidiebedrag

 • €20 miljoen

Looptijd project

 • 10 jaar
Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00