Universitair Medisch Centrum Utrecht – NICI

Doel

Het doel van het NICI project is om de basis te leggen voor een nieuw onderzoeksgebied: de studie van de menselijke biologie via het gebruik van niet-invasieve chemiebeeldvorming. Daartoe wil het NICI twee onderzoeksdomeinen combineren: metabolomics en magnetische resonantie beeldvorming (MRI). Metabolomics onderzoekt lichaamsfuncties door het meten van metabolieten, terwijl MRI in staat is om 3D-beelden van het lichaam te leveren. Met verbeterde MRI kunnen metabole biomarkers worden gedetecteerd. Bovendien kan met de ontdekking van nieuwe MRI-zichtbare biomarkers een niet-invasieve technologie worden ontwikkeld voor het dynamisch in kaart brengen van biochemische processen in het hele menselijke lichaam.

Deze innovatieve niet-invasieve technologie voor het weergeven van biochemische processen in het menselijk lichaam opent een nieuw kader voor het begrijpen van de menselijke biologie, ziekten en de behandeling ervan. Momenteel zijn de exacte mechanismen van ziekten nog grotendeels onbekend en het meten van specifieke metabolieten is een uitdaging.

De beoogde doorbraken zijn de ontwikkeling van:

  • een methodologie voor de ontdekking van onderscheidende biomarkers en
  • een technologisch platform voor de biochemische beeldvorming van het hele menselijke lichaam

Dit project brengt artsen, biologen, chemici en clinici samen. Het onderzoek richt zich op de ontdekking van MRI-zichtbare biomarkers die gebruik maken van 3D organoïden als model voor menselijke organen. Daarnaast zal het project een meetplatform ontwikkelen dat geïntegreerd is met 7T MRI-scanners en bijbehorende data-acquisitie benaderingen om deze MRI-scanners aan te passen aan 3D biochemische beeldvormingssystemen. NICI valideert de dynamische 3D-aanpak van chemische beeldvorming en de voorspellende en prognostische waarde ervan door een stratificatiestrategie te onderzoeken voor patiënten met levermetastasen van maag- en darmkanker. Dit is een van de vele mogelijke toepassingen.

Aanvrager

UMCU Utrecht, tevens projectcoördinator

Subsidie

Horizon 2020 – FET Open Research and Innovation Action

Meer informatie over het project

https://www.umcutrecht.nl/nl/Over-Ons/Nieuws/2018/Ruim-3-miljoen-voor-onderzoek-in-beeld-brengen-bio

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00