Universitair Medisch Centrum Groningen

DECISION

Het doel van DECISION (Digoxin Evaluation in Chronic Heart Failure) is door middel van een groot onderzoek het effect onderzoeken van lage doseringen Digoxine toegevoegd aan de behandeling van hartfalen.

Hartfalen

Hartfalen is een ernstige hartziekte die veel voorkomt. De schatting is dat 1 op de 5 mensen hartfalen krijgt. De klachten die gepaard gaan met hartfalen zijn vochtophoping, slechte conditie en kortademigheid. De prognose voor deze patiënten is slecht en het betekent veelal (her)opname in het ziekenhuis voor de patiënt.

Digoxin

Het medicijn Digoxin is het oudste en goedkoopste medicijn ter behandeling van hartfalen, maar het gebruik hiervan is de laatste jaren sterk afgenomen. Hieraan liggen meerdere redenen ten grondslag. Een belangrijke daarvan is een studie die aantoonde dat patiënten die behandeld werden met hoge doseringen digoxine het niet beter deden dan patiënten zonder dit medicijn (placebo). Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat patiënten die behandeld werden met lage doseringen van digoxine wel een betere levensverwachting hadden.

UMCG

ZonMW/Hartstichting heeft 3 miljoen euro subsidie vanuit Goed Gebruik Geneesmiddelen programma verstrekt aan het onderzoeksconsortium, dat geleid wordt door de hoogleraren Dirk Jan van Veldhuisen, Peter van der Meer en Michiel Rienstra, die de DECISION studie uitvoeren. De hoogleraren zijn allen verbonden aan de afdeling Cardiologie van het UMCG. Zij willen aantonen dat patiënten met hartfalen die behandeld worden met lage doseringen digoxine, minder vaak opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis en minder snel overlijden ten gevolge van hartfalen.

Aanvrager

  • UMCG coördineert dit project

Subsidie

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00