TU Delft – Prof. Dr. Paulien Herder

De energietransitie is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Kenmerkend voor duurzame energiebronnen als PV (zonnepanelen) en wind is dat de productie van elektriciteit niet constant is. Ook loopt de productie niet altijd gelijk met de vraag. Om de gestelde doelstellingen voor duurzame opwekking te halen is het cruciaal grootschalige energieopslag te ontwikkelen. Daarmee kunnen vraag en aanbod op verschillende tijdschalen worden afgestemd.

Opslag via elektrochemische productie van moleculen heeft grote potentie, maar er zijn nog wel belangrijke uitdagingen. Het programma RELEASE, gefinancierd vanuit de NWO Crossover regeling, gaat deze uitdagingen aan. Daarbij gaat het om fundamenteel begrip van de performance van elektrodes en andere componenten van elektrochemische cellen tot aan het ontwikkelen van complete systemen. Systemen die niet alleen efficiënt zijn, maar ook nog eens de inzet van schaarse materialen vermijden en systemen die direct CO2 uit de lucht opnemen en omzetten in moleculen.

Uniek aan RELEASE is dat:

  • Er tegelijkertijd wordt gewerkt aan technologieën (waterstof, koolwaterstof uit CO2 en flowbatterijen) die in verschillende stadia van ontwikkeling (TRL) zijn, waardoor er optimale kruisbestuiving mogelijk is tussen fundamentele en toegepaste wetenschap. Daardoor kunnen ook oplossingen worden geboden voor zowel de korte (2030) als lange termijn (2050).
  • Er niet alleen technische uitdagingen worden aangepakt, maar ook niet-technische zoals governance, systeemintegratie en overheidsbeleid.

Een consortium van 34 universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden en samenwerking met 6 proeftuinen biedt een brede en stevige basis voor succes van RELEASE.

Doel

Bereiken van doorbraken in de ontwikkeling en toepassing van grootschalige energieopslag via elektrochemische productie van moleculen.

Hoofdaanvrager

Prof. dr. Paulien Herder, TU Delft

Consortium

Een consortium van 34 universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden en samenwerking met 6 proeftuinen

Subsidie

NWO – Crossover

Meer informatie

Meer informatie over dit project vindt u hier.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00