TU Delft – M.K. de Kreuk

Contaminations in granular sludge

Afvalwatersystemen gebaseerd op korrelslib hebben duidelijke voordelen boven andere zuiveringstechnologieën. De stabiliteit van de systemen levert nog steeds problemen op. Eén van de oorzaken is zwevend (organisch) stof dat kan leiden tot het uiteenvallen van korrels. Hoe zwevend stof de stabiliteit van de zuivering precies aantast en hoe dit kan worden voorkomen is onduidelijk.

In dit onderzoek worden nieuwe analysemethoden geïntroduceerd waarmee de mechanismen kunnen worden ontrafeld die tot stabiliteitsverlies leiden. Daarnaast zal gezocht worden naar oplossingen, onder andere door nieuwe ontwerpen van de reactoren van de zuivering. Er wordt tijdens het onderzoek nauw samengewerkt met waterschappen en Nederlandse bedrijven die een sterke internationale marktpositie hebben met korrelslibsystemen.

Opdrachtgever

  • TUDelft – M.K. de Kreuk

Subsidie

NWO vidi

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00