TouchWind B.V.

Wind op zee speelt een belangrijke rol in de energietransitie en in de wereldwijde en nationale klimaatdoelstellingen. Windturbines met een hoger rendement en lagere kosten dragen bij aan deze doelstellingen. De afgelopen jaren heeft TouchWind zich ingezet om zo’n betaalbare, drijvende windturbine te ontwikkelen.

Wat is het wake effect?

Windturbines onttrekken energie aan de wind en zetten dit om in elektriciteit. Een nadeel is echter dat achter deze windturbines minder wind is, het waait er minder hard (windschaduw). Turbines die achter andere turbines staan, bevinden zich in de windschaduw ervan met als resultaat een beduidend lager rendement.

POWER-project onderzoekt verlaging van het wake effect

Met financiële ondersteuning vanuit de HER+ regeling onderzoekt en demonstreert TouchWind in het POWER-project hoe de kosten van windenergie verlaagd kunnen worden door het wake effect (windschaduw) van offshore windparken drastisch te verminderen. Er worden tien experimentele turbines met gekantelde rotoren ontwikkeld en gebouwd. Door de gekantelde rotoren kunnen de turbines veel dichter op elkaar geplaatst worden dan conventionele turbines. Op deze manier kan de door Nederland gewenste hoeveelheid geïnstalleerd vermogen van 10MW per km2 behaald worden.

Met deze turbines voeren TouchWind en de consortiumpartners TNO, We4Ce, Marin, Nidec en MOL onderzoek uit. In het onderzoek worden verschillende park-opstellingen (configuratie en afstand) getest en gemonitord, eerst op land, vervolgens op het water. De verkregen data wordt gebruikt voor het ontwikkelen, testen en valideren van numerieke modellen die het gedrag van het wake effect in windparken met gekantelde rotoren berekenen en voorspellen.

 

Touchwind BV Power Project

Wat levert het POWER-project op?

Het doel van het POWER project is de kosten van offshore windenergie productie te verlagen door meer turbines per km2 te plaatsen zonder rendementsverlies. Op basis van berekening wordt een kostenreductie van 38,5 €/MWh verwacht (15,6%).

TouchWind en Hezelburcht E+M

Al eerder mochten we TouchWind ondersteunen in een project, gericht op wind op zee. De ontwikkelingen die elkaar opvolgen dragen bij aan kostenreductie in de offshore windindustrie, een belangrijke ontwikkeling in het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Wij zijn trots dat wij op deze wijze een steentje bij mogen dragen.

 

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00