PWN Technologies

Het Interreg 2 Seas project DOC2C’s is erop gericht om opgeloste organische koolstof (dissolved organic carbon; DOC) beter uit het oppervlakte water te verwijderen ten behoeve van drinkwaterproductie.

Door klimaatverandering vinden er grotere verschillen plaats in natte en droge perioden. Dit heeft een grote invloed op de concentratie van aanwezige organische (micro) verontreinigingen in de oppervlakte waterbronnen die voor de productie van drinkwater worden gebruikt. De productie van drinkwater dat aan hoge kwaliteitseisen moet voldoen, wordt hierdoor steeds moeilijker en de bestaande technologieën volstaan steeds minder.

Het consortium onderzoekt en ontwikkelt gezamenlijk innovatieve technieken om DOC uit water te verwijderen, ontwikkelt een gezamenlijke R&D agenda, deelt haar kennis en ervaringen en nodigt MKB bedrijven uit om  hun innovatieve ontwikkelingen in de praktijk te testen. Het doel hiervan is de transitie naar hoogwaardige zuiveringstechnologie sneller en goedkoper te realiseren, om daarmee de maatschappelijke kosten daarvan te beperken en de beschikbaarheid van duurzaam veilig drinkwater te borgen.

Aanvrager

  • PWN Technologies (NL)]

Consortium

  • South West Water (UK)
  • De Watergroep (BE)
  • Lille University (FR)
  • Delft University of Technology (NL).

Subsidie

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00