Parnassia Groep / Universiteit Maastricht

H2020: New interventions for Non-Communicable Diseases

Psychische stoornissen hebben vaak een grote invloed op het dagelijkse leven. Geschat wordt dat in Europa ongeveer 165 miljoen mensen aan een psychische stoornis lijden, en dat dit aantal in de loop van de tijd zal toenemen. Bekende psychische stoornissen zijn depressies, schizofrenie en angststoornissen. Bij de meerderheid van de mensen ontstaat de stoornis vroeg in hun leven, en als gevolg van bijkomende ziektes kan hun levensverwachting wel tot 20 jaar afnemen. Behandeling met medicatie is bij slechts een derde van de patiënten effectief.

Kennis over wat er gebeurt bij psychiatrische stoornissen ontbreekt en het voorschrijven van medicatie is gebaseerd op een trial-and-error-aanpak. Er zijn een aantal effectieve behandelingen, maar door (genetische) heterogeniteit van patiënten en de vele bijwerkingen is de effectiviteit beperkt. Psychiater en klinisch farmacoloog dr. Roos van Westrhenen van Parnassia Groep/Universiteit Maastricht wil dit probleem oplossen en behandelingen verbeteren.

Genotypering en geneesmiddelen: farmacogenetica

Farmacogenetica is het onderzoek naar de interactie tussen genen en geneesmiddelen. Farmacogenetische (PGx) testen bepalen iemands genetische factoren waarmee de respons en bijwerkingen op de medicatie voorspeld kunnen worden. Met deze kennis kan de effectiviteit van behandelingen worden verhoogd.

Onderzoek realiseren met behulp van H2020

PSY-PGx is het eerste niet-commerciële, grootschalige, en internationale initiatief om dit voor psychische stoornissen te onderzoeken. Het doel is om de beste kwaliteit van zorg te bieden, om persoonlijk lijden te verminderen, en om de maatschappelijke last van psychiatrische stoornissen te verminderen. Om dit te bereiken, wordt er een klinische studie bij psychiatrische patiënten uitgevoerd. Het resultaat zal een nieuw algoritme zijn dat helpt bij het vinden van de juiste medicatie in de juiste dosis voor elke individuele patiënt.

Met behulp van een H2020-subsidie van € 8 miljoen kan dr. Roos van Westrhenen in samenwerking met organisaties in zowel Europa als Amerika, dit onderzoek realiseren. Hezelburcht is als ondersteuning betrokken geweest bij het aanvraagproces van deze subsidie. Zo heeft dr. Roos van Westrhenen de samenwerking ervaren:

Hezelburcht was betrokken bij stage 2 (final stage 2) van mijn H2020 aanvraag. De specialisten waren zeer toegankelijk en hebben de aanvraag enkele malen vanuit een bird’s eye view doorgelezen. Daarnaast gaven ze globaal advies ten aanzien van de leesbaarheid en toegankelijkheid waardoor ik als inhoudelijk expert weer verder kon met het uitwerken van mijn aanvraag. Ook de administratie met betrekking tot het invullen van de juiste partnergegevens, deliverables en milestones heeft Hezelburcht uit handen genomen waardoor ik als PI kon focussen op het uitdenken en uitschrijven van de rest van de aanvraag. - dr. Roos van Westrhenen

Resultaat: betere behandeling van psychische stoornissen

Het onderzoek van dr. van Westrhenen draagt bij aan het bepalen of de behandeling van een psychische stoornis aangepast kan worden aan het DNA-profiel van de patiënt. Hierdoor zal het leed voor de individuele patiënt worden verminderd en het herstel sneller verlopen. Dit zal voor miljoenen patiënten een verschil maken!

Wij wensen dr. van Westrhenen en de rest van het consortium veel succes bij de voortzetting van het onderzoek.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00