Maastricht University

De Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) stimuleert onderzoek en innovatie om zo dichter bij maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken te komen. Een zo’n onderzoek welke een prachtige toekenning heeft ontvangen is die van prof. dr. Marjolein Smidt van Maastricht University.

Optimale overleving en kwaliteit van leven na dikkedarmkanker

Het is vooraf vaak niet te voorspellen hoe patiënten reageren op chemotherapie voor dikkedarmkanker. Het doel van chemotherapie als behandelingsmethode is overlevingswinst mét een goede kwaliteit van leven. Jammer genoeg levert deze behandeling niet altijd de gewenste resultaten op: bij circa 30% tot 40% is er geen evidente overlevingswinst en bij een vergelijkbaar percentage vinden er ernstige bijwerkingen plaats zoals koorts en diarree met meestal een ziekenhuisopname tot gevolg. Al met al heeft chemotherapie een grote negatieve impact op de kwaliteit van leven van de behandelde patiënten.

Het consortium: OPTIMA

In het consortium OPTIMA komen diverse organisaties bijeen, waaronder universitaire ziekenhuizen, private partijen, patiëntenorganisaties en hogescholen, die ieder hetzelfde doel beogen: een optimale overleving en kwaliteit van leven na dikkedarmkanker. Onderzoeksleider prof. dr. Marjolein Smidt zal samen met het OPTIMA consortium onderzoek doen naar manieren om te voorspellen of iemand baat zal hebben bij deze vorm van chemotherapie. Er zal gekeken worden naar welke factoren een rol spelen bij het optimaliseren van de behandeling, bijvoorbeeld qua dosering.

Onderzoekers gaan specifiek aan de slag met drie elementen: genetische kenmerken van een patiënt, of de tumor gevoelig is voor het medicijn irinotecan en een analyse van poepbacteriën om te bepalen of mensen risico lopen op diarree als bijwerking. Het einddoel van de gehele studie is minder behandelen met meer resultaat; een behandeling die zowel een betere overlevingskans als een betere kwaliteit van leven waarborgt.

OPTIMA krijgt NWA-ORC subsidie toegekend

Het consortium heeft een indrukwekkende NWA-ORC subsidietoekenning gekregen. Hiermee kan het onderzoek worden voortgezet en zal er uiteindelijk een betere behandelmethode ontwikkeld worden voor dikkedarmkanker. Hezelburcht heeft voor prof. dr. Marjolein Smidt en het consortium de NWA-ORC subsidieaanvraag verzorgd en ingediend. We wensen het gehele consortium succes met de voortzetting van het onderzoek!

De samenwerking met Hezelburcht was bijzonder complementair. Ik denk niet dat we zonder hen de eindstreep gehaald hadden. Niet vanwege een gebrek aan inhoud of consortium, maar gewoon omdat zij de “aanvraag taal” beter beheersen! - Prof. dr. Marjolein Smidt

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00