Hogeschool InHolland Haarlem

REVIVE – Röntgenstraling En Vrouwen In VErwachting

De opleidingen Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken van Hogeschool Inholland, Hanzehogeschool Groningen en de Fontys Paramedische Hogeschool hebben een RAAK-publiek subsidie ontvangen voor het onderzoeksproject REVIVE – Röntgenstraling En Vrouwen In VErwachting.

Om een goeie diagnose te kunnen stellen is beeldvorming met behulp van röntgenstraling vaak onmisbaar. Röntgenstraling kan echter nadelige bijwerkingen hebben zoals een verhoogd risico op kanker. Kinderen zijn hier extra gevoelig voor en daar is de laatste jaren dan ook extra veel aandacht voor.

Ongerustheid bij zwangeren

De ongerustheid bij zwangere vrouwen die radiologische verrichtingen moeten ondergaan neemt toe, omdat het effect op het ongeboren kind in die aandacht meestal niet werd meegenomen. Deze ongerustheid wordt ook geprikkeld door de verschillen in praktijkvoering tussen ziekenhuizen en de Medisch Beeldvormende en Bestralingsdeskundigen (MBB-ers) die de onderzoeken uitvoeren.

Hogescholen hebben in samenwerking met het beroepenveld in 2016-2017 een vooronderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat mbb’ers over onvoldoende up-to-date kennis beschikken over het onderwerp. Maar ook dat zij behoefte hebben aan een leidraad die hen ondersteunt bij de uitvoering van het onderzoek en de communicatie met de patiënt.

Doel van onderzoeksproject REVIVE

Het onderzoeksproject REVIVE wil voorzien in de behoeften van de mbb’ers waarmee ze perfect aansluiten bij de prioriteiten van de Bonn Call for Action die is opgesteld door de World Health Organization (WHO). De Bonn Call for Action heeft tot doel om gecoördineerde werkzaamheden te bevorderen om problemen op het gebied van stralingsbescherming in de geneeskunde aan te pakken.

Met het project REVIVE richten de aanvragers zich op de ontwikkeling van:

  • een praktische leidraad voor mbb’ers met veel aandacht voor risicocommunicatie
  • een e-learning module voor bij- en nascholing van mbb’ers

Landelijke implementatie

Doordat alle hogescholen met een opleiding tot mbb’er en de beroepsvereniging van mbb’ers aan het project deelnemen, wordt gewaarborgd dat een breed gedragen eindproduct wordt opgeleverd dat landelijk wordt geïmplementeerd. De zwangere vrouwen zelf worden bij het project betrokken door de participatie van de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. Met de ondersteuning van het RIVM wordt op het gebied van risicocommunicatie over straling met zwangeren een belangrijke slag gemaakt.

Aanvrager(s)

  • Hogeschool InHolland Haarlem – coördinator
  • Fontys Paramedische Hogeschool
  • Hanzehogeschool Groningen
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR)
  • Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Subsidieprogramma

Regieorgaan SIA: RAAK-Publiek

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00