Desolenator

Schoon en veilig drinkwater voor iedereen. Dat is de missie van Desolenator en één van de doelstellingen van Partners voor Water. Toch is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan: steeds grotere delen van de wereld kampen met waterstress. Klimaatverandering en vervuiling zorgen voor schaarste. Arme regio’s worden het hardst door de gevolgen getroffen. Het belemmert niet alleen een gezond leven, het is ook een probleem voor de economie. Desolenator ontwikkelt innovatieve apparatuur om op basis van zonne-energie zout of vervuild water te zuiveren tot schoon water.

Innovatief zuiveringssysteem voor schoon drinkwater in India

In dit project demonstreert Desolenator met haar partners een innovatief zuiveringssysteem in het oosten van India. Doel is dat de installatie 20.000 liter schoon water per dag produceert, volledig op zonne-energie. Het project betreft een langdurige demonstratie om een hele gemeenschap te voorzien van schoon drinkwater in een gebied met waterstress. Mooi aan dit demonstratieproject is het sociale aspect: het creëren van bewustwording rondom water en watergebruik en het stimuleren van lokaal ondernemerschap.

Doorkijkje: uitrol van Desolenator bij bierbrouwerijen in India

Eén van de partners binnen het project is een bekende bierbrouwer. Het concern heeft momenteel diverse brouwerijen in India. Met haar ambitie om waterneutraal te worden, heeft het concern op basis van een studie besloten om te starten met de brouwerijen in India en elders in Azië. Deze brouwerijen liggen allen in waterstressgebieden. De projectpartners hebben de ambitie om de Desolenators in eerste instantie binnen de verzorgingsgebieden van de brouwerijen in India uit te rollen. Daarnaast gaan ze het uitrolmodel parallel aanbieden aan multinationals met vergelijkbare ambities.

Hezelburcht subsidiepartner | succesvol subsidie vanuit Partners voor Water

Partners voor Water is een subsidieprogramma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities. Hezelburcht vroeg succesvol subsidie aan voor het baanbrekende pilot-demonstratieproject. De specialisten waren gedurende het gehele aanvraagproces betrokken ter ondersteuning van het consortium.

Aanvullend aan Partners voor Water heeft Hezelburcht Desolenator ook ondersteund bij het aanvragen van de fiscale subsidie WBSO.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00