ZonMw subsidie voor versnellers binnen de geestelijke gezondheidszorg

Sommige GGZ-instellingen hebben lange wachttijden. Deze moeten idealiter worden verkort om zo de toegankelijkheid van de instellingen te waarborgen. Om dit probleem op te lossen, heeft ZonMw twee subsidieoproepen gelanceerd:  Startsubsidie en Uitvoeringssubsidie Versnellers binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zijn er binnen uw regio te lange wachttijden? Ontdek dan de mogelijkheden van deze subsidieoproepen!

Voor wie is deze oproep?

De subsidie wordt aangevraagd door GGZ-instellingen. De startsubsidie is gericht op het vormen van het samenwerkingsverband. Bij het aanvragen van de uitvoeringssubsidie moet het samenwerkingsverband er al zijn.

De GGZ-instelling vraagt de subsidie aan namens een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal:

 • GGZ-aanbieders;
 • Verzekeraars;
 • Gemeenten;
 • Huisartsenorganisaties;
 • Cliënt- en naastenvertegenwoordiging.

Het doel

Het doel van de subsidie is om de toegankelijkheid van de GGZ zo optimaal mogelijk te maken, waardoor wachttijden, waar dat kan, worden verkort. Een onafhankelijke versneller moet regio’s gaan faciliteren in dit doel. De aangestelde versneller zal een stimulerende en faciliterende rol vervullen bij het opzetten of voortzetten van een lokale of regionale samenwerking.

Meer informatie nodig? Neem contact op

Waarvoor vraagt u subsidie?

Startsubsidie

Wanneer u startsubsidie aanvraagt, vraagt u subsidie aan voor:

 • Het aanstellen van een versneller. De versneller zal de verbindende rol vervullen om de samenwerking in de regio te stimuleren.
 • Het opzetten van een lokale of regionale samenwerking tussen relevante partijen. Denk hierbij aan het in kaart brengen van voorwaarden, het ontwikkelen van plannen en het maken van afspraken met betrokken partijen. De regio is verantwoordelijk voor deze samenwerking.
 • Het uitvoeren van kleinschalige initiatieven. Hierbij wordt geëxperimenteerd met preventieve interventies op regionaal niveau om zo de wachttijden terug te dringen.

De subsidiebijdrage kan oplopen tot maximaal € 50.000. Er is voor deze ronde in totaal € 200.000 beschikbaar.

Uitvoeringssubsidie

Vraagt u uitvoeringssubsidie aan? Dan krijgt u subsidie voor:

 • Het aanstellen van een versneller. De versneller zal de verbindende rol vervullen om de samenwerking voort te zetten.
 • Het duurzaam voortzetten van een lokaal of regionaal bestaand samenwerkingsverband. In deze situatie zijn er al afspraken gemaakt tussen samenwerkingspartners. Het gaat hierbij om de volgende activiteiten: het verder in kaart brengen van voorwaarden, het voortbouwen op en uitbreiden van plannen en het voortzetten van afspraken met betrokken partijen. De regio is verantwoordelijk voor de samenwerking.
 • Het uitvoeren en structureel implementeren van kleinschalige initiatieven. Hierbij wordt geëxperimenteerd met preventieve interventies op regionaal niveau om zo de wachttijden terug te dringen. Het borgingsaspect is een belangrijk onderdeel.

De subsidiebijdrage kan oplopen tot maximaal € 150.000. Er is voor deze subsidieronde in totaal € 1.350.000 beschikbaar.

Voorwaarden van de oproep

Er kan maximaal één aanvraag per regio worden ingediend. Regio’s waar de gemiddelde wachttijd het langst is en de Treeknorm (ruim) overschreden wordt krijgen voorrang. Tot slot bedraagt de looptijd maximaal 9 maanden voor de startsubsidie en maximaal 15 maanden voor de uitvoeringssubsidie.

Spar met een specialist

Overweegt u een aanvraag in te dienen? U heeft voor beide subsidies tot en met 15 augustus 2022 om een (verplichte) vooraanmelding te doen. Daarna heeft u nog tot en met 20 september 2022, 14.00 uur, om een uitgewerkte aanvraag in te dienen.

De specialisten van Hezelburcht hebben ruime ervaring met het aanvragen van subsidies voor samenwerkingsverbanden. Zij helpen u graag bij het coördineren van het samenwerkingsverband en de subsidieaanvraag zodat u zeker bent van een kansrijke aanvraag!

Neem contact op voor persoonlijk advies
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Wilt u graag een persoonlijk adviesgesprek inplannen met een van onze specialisten? Neem dan contact met ons op via 088 495 20 00 of laat uw gegevens achter via onderstaand formulier:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00