Zo dient u uw Nationaal Groeifonds aanvraag vanaf 2024 in

In de tweede helft van 2024 opent de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan structurele economische groei. Projecten gericht op kennisontwikkeling of onderzoek, ontwikkeling & innovatie komen voornamelijk in aanmerking voor subsidie vanuit het Nationaal groeifonds. Vanaf de vierde ronde wordt er echter een andere aanvraagsystematiek toegepast. Dit gaat er veranderen:

Uw Nationaal Groeifonds aanvraag indienen in 2024

Voorheen diende u uw aanvraag middels het tendersysteem in. In dit systeem worden ingediende aanvragen die voldoen aan de eisen van de regeling gerangschikt op basis van criteria. Op basis van de rangschikking werd subsidie toegekend. De aanvrager mocht na de deadline de aanvraag niet meer aanpassen of aanvullen. Dit zorgt ervoor dat goede, maar onvolledige aanvragen afgewezen moeten worden. Om deze reden is de aanvraagsystematiek gewijzigd en dient u vanaf de vierde ronde uw aanvraag via de volgende stappen in:

Stap 1: Zoek de juiste manier om het voorstel te ontwikkelen met uw idee

U kunt uw voorstel zowel via de subsidieregeling als via de departementale route van het Nationaal Groeifonds indienen. Beide manieren hebben regels. Bepaal voor welke route uw aanvraag in aanmerking komt.

Stap 2: Dien een voorstel in voor de quickscan (niet verplicht)

De niet-verplichte quickscan is bedoeld voor partijen die al wat stappen hebben gezet in hun ideevorming en voorstelontwikkeling. Op deze manier heeft u een laagdrempelige mogelijkheid om mondelinge feedback op uw projectidee te ontvangen. In de quickscan benoemt u de volgende onderdelen:

  • Doelstellingen en resultaat;
  • Consortium;
  • Beoogde activiteiten en resultaten;
  • Verwachte effecten;
  • Begroting en financiering;
  • Publiekssamenvatting;
  • Overige informatie

Stap 3: Meld uw voorstel vooraf verplicht aan

Heeft u uw projectidee uitgewerkt tot een eerste conceptaanvraag en weet u via welke route u de aanvraag indient? Dan kunt u de vooraanmelding doen. Dit is een voorwaarde om uw aanvraag bij het Nationaal Groeifonds op een later moment in te dienen. Uw aanvraag wordt beoordeeld of het passend is binnen de criteria van het Nationaal Groeifonds en u ontvangt aanbevelingen voor een eventueel vervolg richting uw definitieve aanvraag. De vooraanmelding is bedoeld als een inhoudelijk feedbackmoment.

Stap 4: Dien uw definitieve aanvraag in

Het is zover: na alle feedback levert u uw definitieve aanvraag in. Voor de subsidieaanvraag geldt ‘first come first serve’. Oftewel, dien uw aanvraag zo snel mogelijk in. De volgorde van binnenkomende aanvragen is bepalend voor de volgorde waarop de aanvragen worden behandeld.

De vierde ronde van het Nationaal Groeifonds

U kunt uw Nationaal Groeifonds voorstel indienen op de volgende data:

  • Via de departementale route: vóór 6 september 2024 of tussen 6 september 2024 en 14 februari 2025.
  • Via de subsidieroute: 1 juni t/m 15 juli 2024 of 15 juli t/m 1 december 2024.

Er zijn dus voor beide routes meerdere momenten om uw voorstel in te dienen, maar hoe eerder u uw voorstel indient, hoe sneller u de uitslag krijgt. Het budget voor de vierde ronde wordt nog vastgesteld.

Optimale subsidieondersteuning bij het Nationaal Groeifonds

Heeft u een impactvol project dat bijdraagt aan de economische groei van ons land? Ontdek dan uw subsidiemogelijkheden! Onze specialisten staan u graag te woord en bieden u optimale ondersteuning bij het aanvraagproces. Neem contact met ons op!

Spar met een specialist
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Neem voor meer informatie contact op met onze specialisten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00