Wijzigingen VSBfonds

Het VSBfonds zet zich in om de kwaliteit van de Nederlandse samenleving te verbeteren door maatschappelijke projecten te ondersteunen middels financiële bijdragen, kennis en netwerken. Individuele ontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de samenleving zijn de centrale pijlers binnen het fonds. Het fonds heeft haar donatiebeleid aangepast om de impact van de donaties te vergroten en meer focus te leggen op actief burgerschap. Graag informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen.

VSBfonds stimuleert actief burgerschap

Binnen het beleid van het VSBfonds komt er meer ruimte voor initiatieven gericht op het bevorderen van actief burgerschap. Het fonds wil zo een bijdrage leveren aan meer maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit binnen de Nederlandse samenleving.

Wijzigingen VSBfonds om impact te vergroten

Zowel binnen de aandachtsgebieden Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur worden er beleidswijzigingen doorgebracht om de impact van donaties te vergroten. De belangrijkste wijzigingen zijn onderstaand uiteengezet:

  • Mens & Maatschappij | Het aangepaste donatiebeleid focust zich op initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen zodat ze beter kunnen participeren binnen de samenleving en iets voor anderen kunnen betekenen. Ook staat de ontwikkeling van sterke buurten en wijken centraal binnen dit aandachtsgebied. Projecten gericht op het leven dragelijker of aangenamer maken voor mensen sluiten voortaan niet meer aan op het beleid. Zo ontvingen projecten gericht op vakanties voor mensen met een beperking voorheen wel ondersteuning vanuit het fonds.
  • Kunst & Cultuur | In het donatiebeleid van dit aandachtsgebied staat het betrekken van publiek centraal. Programmerende instellingen zoals podia en festivals worden daarom voortaan sterker ondersteund bij inspanningen om het publiek meer te betrekken, een meer divers publiek te bereiken en om het publiek een betere beleving te bieden. Alleen producties met een duidelijke sociaal-maatschappelijke betekenis komen nog voor ondersteuning in aanmerking.

Aanvragen? Houd rekening met het beleid

Daarnaast is er een aanpassing in de aanvraagprocedure van het VSBfonds. Het land is opgedeeld in verschillende regio’s met ieder een eigen budget. Regio-adviseurs zullen voortaan het land ingaan en gesprekken voeren met de initiatiefnemer(s) om de lokale of regionale impact te bepalen. Dergelijke gesprekken kunnen deel uitmaken van de behandeling van de aanvraag.

De specialisten van Hezelburcht informeren u graag over de wijzigingen en kunnen u ondersteunen bij de aanvraagprocedure.

Neem contact op voor een kennismaking!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over deze ontwikkeling? Of de gevolgen voor uw organisatie in kaart brengen? Neem contact op.

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00