Weer een nieuwe MIT R&D subsidieronde voor AI-projecten

Is uw organisatie bezig met Artificial Intelligence (AI)? Of wilt u hierin samenwerken met een andere mkb’er? 14 maart 2023 (onder voorbehoud) opent een nieuwe MIT R&D AI subsidieronde. Deze subsidie is bedoeld om nieuwe AI-technologieën te ondersteunen, en is onderdeel van de populaire MIT R&D-samenwerkingsprojecten. De subsidie is 35% van de subsidiabele kosten, en kan oplopen tot € 350.000,- per samenwerkingsproject.

Welke projecten komen in aanmerking voor MIT R&D AI?

Net als vorig jaar komt u in aanmerking voor MIT R&D subsidieronde als u voldoet aan de generieke voorwaarden voor MIT R&D samenwerkingsprojecten:

 • De deelnemers aan het R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband;
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen;
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb’ers zijn subsidiabel;
 • De looptijd van een R&D samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Uw project draagt bij aan de generieke ontwikkeling van AI. Daar zitten de volgende voorwaarden aan verbonden:

 • Het project richt zich op de inzet van Machine Learning, waaronder Supervised Learning, Unsupervised Learning en Reinforcement Learning.
 • Het project richt zich op de een aantoonbaar nieuwe oplossing binnen één of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie:
  • Energie en Duurzaamheid
  • Gezondheid en Zorg
  • Vrede, Recht en Veiligheid
  • Landbouw en Voeding
  • Cultuur en Media
  • Financiële Dienstverlening
  • Gebouwde Omgeving
  • Haven en Maritiem
  • Mobiliteit
  • Transport en Logistiek
  • Onderwijs
  • Publieke Diensten
  • Technische Industrie
 • Het project maakt gebruik van een aanpak die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI. Betrokkenen bij de AI toepassing worden zoveel mogelijk betrokken in het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik.

Wat biedt de subsidie u?

Voor MIT R&D AI is een budget van € 2,6 miljoen beschikbaar. De hoogte van de subsidie hangt af van uw project:

 • Voor kleine R&D samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 • Voor grote R&D samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Naar verwachting kunt u vanaf 14 maart 2023 9:00 uur tot en met 5 mei 2023 17:00 uur uw aanvraag indienen.

MIT R&D AI aanvragen

Heeft u vragen over de nieuwe MIT R&D call voor AI projecten? Neem contact op via info@hezelburcht.com of bel direct naar 088 495 20 00. Onze specialisten onderzoeken graag de mogelijkheden.

Neem contact op
Of bel direct naar: 088 495 20 00

Contact

Neem contact op met een van onze specialisten:

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00