WBSO 2018: daling budget en percentages

In een kamerbrief informeert minister Kamp de Tweede Kamer over de parameters voor de WBSO 2018. Zowel het budget als de percentages zullen naar verwachting dalen. In november stelt het kabinet de parameters voor 2018 definitief vast.

WBSO 2018 budget

Het beschikbare budget in 2018 is na correctie € 1.163 miljoen. Dit is € 42 miljoen lager dan het budget in 2017. De berekening komt als volgt tot stand:

  • In het Belastingplan 2017 is voor het budget van 2018 € 1.205 miljoen gereserveerd.
  • Het budget werd in 2016 met € 65 miljoen overschreden. Het kabinet compenseert deze overschrijding met het budget van 2018.
  • Door een onderuitputting van de RDA in 2014 komt er € 23 miljoen bij voor de WBSO 2018.

Percentages

Op basis van het beschikbare budget dalen naar verwachting ook de percentages:

  • Het tarief van de eerste schijf daalt van 32% naar 31%.
  • Het tarief van 16% voor de tweede schijf daalt naar 14%.

Gevolgen

Het ligt in de lijn der verwachting dat de druk op het WBSO budget in 2018 verder toeneemt. In 2017 was deze budgetdruk reeds zichtbaar in een strikte beoordeling van in elk geval WBSO ICT aanvragen. Hiermee probeert RVO budgetoverschrijding in 2017 te voorkomen.

Het loont de moeite om extra aandacht en energie te besteden aan de WBSO aanvraag voor 2018, om eventuele vragen, afwijzingen en bezwaarschriften te voorkomen. De verwachting is dat de beoordeling van met name WBSO ICT aanvragen nog strenger gaat worden.

drs. Fabian Koopman
Manager

Overleg met een expert
Of bel direct naar: 088 495 20 00

WBSO subsidie
Gerelateerde subsidie WBSO subsidie
Met de WBSO kunnen innovatieve bedrijven de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor R&D-pro...Lees verder

contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Laat uw gegevens achter of bel direct naar: 088 495 20 00

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00