Voucherregeling Juiste Zorg op de Juiste Plek geopend

Eerder informeerden wij u al in een nieuwsbericht over het ZonMw subsidieprogramma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Met dit programma wil het ministerie van VWS de zorg in Nederland verbeteren. Centraal staat het voorkomen van onnodig dure of overbodige zorg en het verplaatsen van de zorg naar de thuisomgeving; dichter bij de mensen. Bijvoorbeeld door zorg te vervangen door nieuwe en alternatieve vormen van zorg, zoals eHealth-toepassingen, domotica of sociaal en maatschappelijk werk.

Voucher voor integraal regionaal zorgaanbod

Het subsidieprogramma bestaat uit vier verschillende instrumenten: drie impulsen en een voucher. Op dit moment is de voucherregeling geopend voor aanvragen.

Voor wie?

De subsidie is beschikbaar voor startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden, die een integraal en op de behoeften van hulpvragers aansluitend zorg-, welzijns- en ondersteuningsaanbod willen ontwikkelen.

Subsidiabele activiteiten

Met de voucher kunt u financiële ondersteuning ontvangen voor het verzamelen van data en het vaststellen van een regiobeeld op basis van de verkregen data. De subsidie gebruikt u voor het inhuren van externe expertise. Met de uitkomsten van het regiobeeld kunt u samen de aangewezen oplossingen vaststellen. Vervolgens kan het regionale aanbod van zorg, welzijn en ondersteuning verder worden ontwikkeld.

Voucher aanvragen?

De voucher bedraagt hoogstens € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal negen maanden. Ieder samenwerkingsverband mag uiterlijk twee keer een voucher aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld apart voor expertise / datalevering en -bewerking. U heeft tot dinsdag 9 juli om een voucher aan te vragen bij ZonMw.

Meer informatie?

Wilt u gebruik maken van de voucherregeling? Neem dan tijdig contact op met één van onze specialisten. Zij kunnen u snel wegwijs maken en helpen om een kansrijke aanvraag in te dienen.

Neem contact op!
Of bel direct naar: 088 495 20 00

contact

Meer informatie over deze regeling? Neem gerust contact met ons op!

Spar met een specialist!

& ontdek de mogelijkheden

?

Laat uw gegevens achter

of bel direct naar: 088 495 20 00